Pressrum


Jan Christian Vestre, Norges näringsminister, Berit Sanness, klusterledare Norwegian Wood Cluster, Sandra Sundbäck, vd Paper Province, Kjersti Kinderås, klusterledare WoodWorks! Cluster och Anna Hallberg, Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

PaperProvince_samarbete_norge.jpg

Jan Christian Vestre, Norges näringsminister, Berit Sanness, klusterledare Norwegian Wood Cluster, Sandra Sundbäck, vd Paper Province, Kjersti Kinderås, klusterledare WoodWorks! Cluster och Anna Hallberg, Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:702kb