2019-09-25 12:13Pressmeddelande

20 miljoner för vidareutveckling av teknik som lyssnar på vätskor

Pia Holmberg och Karl Nilsson på Acosense visar stolt upp tekniken som nu ska vidareutvecklas med unik finansiering av Horizon2020. Bild i större format...

Acosense tar sin teknik till nya höjder. Utrustningen som upptäcker förändringar i processindustrin genom att lyssna till vätskor, ska vidareutvecklas inom bestrykningssmet, massakokaroptimering och petrokemi. Med 20 miljoner i finansiering av Horizion 2020 inleds det nya projektet i oktober.
 
- Vi har sökt de här pengarna och konkurrerat med företag från alla branscher internationellt. Så det är rätt häftigt att en jury som inte har någon koppling till skogsindustrin ser potentialen i det vi gör, säger Pia Holmberg, marknadsansvarig på Acosense, som är nya medlemmar i Paper Province.
 
Finansieringen från Horizon 2020 är få förunnat och kommer med stora möjligheter.
 
Lyssnar på vätskor

Acosense unika koncept är att de använder en ingreppsfri utrustning bestående av två mikrofoner och en högtalare, för att lyssna och analysera vätskor som passerar i rören på industrier.
 
- Ljud är egentligen bara vibrationer och det tar mikrofonerna upp. Den ena mikrofonen lyssnar på en signal som är opåverkad av vätskan och den andra på en som är påverkad. På så vis kan man hitta förändringar i vätskan, förklarar Karl Nilsson, vd på Acosense.
 
Redan idag finns tekniken monterad på ett 40-tal ställen inom kemi, papper och massa samt livsmedelsindustrin. Med tiden har man kunnat plocka in så mycket data att många effektiviseringar har kunnat genomföras hos kunderna.
 
Tre områden inom projektet

I dagsläget kan en uppsättning av utrustningen användas för att analysera tre egenskaper i en vätska på samma gång. Det kan till exempel handla om densitet, viskositet, koncentration eller torrhalt i olika vätskor.
 
Med det tvååriga Horizon2020-projektet ska Acosense vidareutveckla tekniken och konceptet inom tre områden.
 
Det första handlar om bestrykning och hur man kan analysera och optimera den smet som går till kartongmaskiner för att minska svinn och öka kvalitén. Det andra området fokuserar på sulfatmassakokare och hur man kan optimera råvaruutnyttjandet och kvalitén på fibern. Det tredje området är inom petrokemi och handlar bland annat om att anpassa tekniken till förutsättningarna som bland annat kommer med den explosiva miljön för att på ett säkert sätt kunna analysera koncentrationen i vätskor.
 
Hårdvaran är den samma för att lyssna till samtliga vätskor, det som i samtliga fall kommer att utvecklas är mjukvaran.


Läs mer och se korta filmer
 
 

–––––––––––––––––––––

FÖR MER INFORMATION KOTAKTA:

Karl Nilsson
vd, Acosense
karl.nilsson@acosense.com
+46 (0)31 763 26 12


Malin Hildén
Kommunikatör
m.hilden@paperprovince.com
+46 (0)702-19 08 98


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.