2021-05-28 09:37Pressmeddelande

Anders Brolin ny styrelseordförande i Paper Province

Anders Brolin är ny ordförande i Paper Province styrelse. Han jobbar till vardags som Director, Group Innovation and R&D, på Stora Enso med fokus på  forskningsrelationer. Foto: Stora EnsoAnders Brolin är ny ordförande i Paper Province styrelse. Han jobbar till vardags som Director, Group Innovation and R&D, på Stora Enso med fokus på forskningsrelationer. Foto: Stora Enso

Under Paper Province årsstämma under torsdagen valdes Anders Brolin från Stora Enso in som ny ordförande i styrelsen efter avgående Ola Brundin, AFRY.

Anders Brolin är Director, Group Innovation and R&D, på Stora Enso. Där har han huvudsakligt fokus på koncernens forskningsrelationer i Sverige.

– Jag tycker att det ska bli spännande att se hur styrelsen, Sandra Sundbäck som vd och samtliga medarbetare kan fortsätta utveckla Paper Province roll och erbjudande i den här cirkulära, skogsbaserade bioekonomin, säger Anders Brolin.

Han menar att det händer mer än någonsin inom branschen just nu, både på marknaden och vad gäller lagstiftning.

– De insatser som görs framöver måste vara effektiva och gynna klustret och regionen.

Nygammal styrelsemedlem

Anders Brolin är på inget sätt ett nytt ansikte inom Paper Province. Mellan 2005 och 2016 satt han med i styrelsen.

– Jag ser fram emot att få en uppdaterad bild av Paper Province och jag tror att jag har ett strategiskt tänkande och en hel del kontakter som är relevanta inför den kommande strategiprocessen, säger han.

Anders Brolin har dessutom lång erfarenhet från branschen.

– Jag har varit forskningschef inom förpackning på Stora Enso och har jobbat mycket med forskningsfrågor, innovationer, inkubation och materialrättsfrågor.

Kräver positionering

Den stora utmaningen och möjligheten framöver för såväl Paper Province som skogsindustrin nationellt och internationellt menar Anders Brolin är att positionera sig ytterligare.

– Skogen är en möjliggörare i omställningen till cirkulär bioekonomi, men det är inte överallt det uppfattas så. Alla i branschen måste jobba för att den synen ska tydliggöras ännu mer än i dag, säger Anders.

– Jag vill rikta ett stort tack till Ola Brundin för ett mycket gott samarbete under min första tid som vd för Paper Province och ser fram emot att tillsammans med styrelsen under ledning av Anders Brolin nu ta sikte mot klustrets framtid, säger Sandra Sundbäck, vd Paper Province.

Utöver Anders Brolin valdes även Martin Lundqvist från Cellcomb in som ny medlem i styrelsen på stämman den 27 maj.

Kluster som leds av företagen

Paper Province är ett världsledande företagskluster som arbetar för en hållbar utveckling med skogen som bas.

Klustret ägs och drivs av sina 115 medlemsföretag. Gemensamt för styrelsens medlemmar är att de representerar starka företag i den värmländska skogliga bioekonomin.

Läs mer om styrelsen på paperprovince.com

Foton och kontakt:

Fler foton finns tillgängliga här >

Anders Brolin:
anders.brolin@storaenso.com, 070-5935668

Sandra Sundbäck:
s.sundback@paperprovince.com, 070-2599562Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.