2019-05-27 11:29Pressmeddelande

Anläggning från CleanFlow ökar kapaciteten hos bruk i Spanien

vd Lennart Källén och projektledare Mikael Börjesson. Ladda ner originalet här.

CleanFlow i Forshaga är redo för leverans. Den här veckan lastas en filteranläggning på lastbilar för att fraktas till massabruket Ence i spanska Pontevedra. Anläggningen kommer göra det möjligt för bruket att öka kapaciteten.

Ence Energi är den största privata skogsförvaltaren i Spanien. Bruket Biofábrica de Ence ligger i nordvästra Spanien och producerar energi från främst eucalyptus.

– De har behov av att förbättra reningen och öka sin produktion. Vår anläggning ger dem möjlighet att köra med en högre kapacitet, säger Lennart Källén och fortsätter:

– Brukens flaskhals är ofta kapaciteten och när filteranläggningen inte räcker till för att rena luten platsbygger vi en modullösning. En vanlig filteranläggning kan vara tolv meter hög medan vår mikrofilteranläggning är mycket mindre och dessutom mer effektiv.

Ence är den första producenten i Spanien av förnybar energi från skogen.

Brukets njure

CleanFlow bygger mikrofilter av långa keramikstavar, där grönluten flyter genom ett tjugotal hål. Kvar finns bara en klar vätska fri från partiklar och föroreningar. Den renade vätskan, grönluten, går sedan tillbaka in i processen. Grönlutsfiltret kan beskrivas som sulfatmassabrukets njure.

– Orenat grönlut innehåller kolpartiklar och andra partiklar med föroreningar som kommer in med veden vid sulfatmassatillverkningen. Om inte föreningarna tas ut så kommer fabriken att gå tyngre och värsta fall korka igen med stopp i produktionen, säger Lennart Källén.

Tekniken innebär en energibesparing på fem till åtta miljoner per år för en normalstor fabrik.

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Lennart Källén
Managing Director CleanFlow
lennart.kallen@cleanflow.se
+46 (0)70-693 76 90
cleanflow.se

Carina Welin
Kommunikatör Paper Province
c.welin@paperprovince.com
+46 (0)73-612 67 13


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.