2019-04-10 07:12Pressmeddelande

Bäckebron - Sågverket som älskar det extra krångliga

Björn Sjöberg är vd på Bäckebrons sågverk, det lilla sågverket i Fryksdalen som hittat sin nisch i små serier och specialiserade beställningar till Norden och Tyrolen. Ladda ner orginalbild här.

Ett av Paper Province nyaste medlemsföretag är Bäckebrons sågverk. En privatägd såg mitt i skogstäta Fryksdalen som gärna tar sig an svåra leveranser.

Bäckebrons sågverk ligger strax utanför Västra Ämtervik i Värmland och har producerat trävaror i mer än 100 år. 

- Vi är ett av få kvarvarande familjeägda bolag i branschen. Sett till skogsindustrin är vi små, så det är viktigt för oss att vara med i Paper Province och nätverket. Här kan vi också få stöttning och experthjälp inom de områden som inte vi kan själva, säger Björn Sjöberg som är vd på sågverket.

Allt tas till vara
 
Bäckebron sysselsätter 22 personer och sågar ungefär 50 000 kubik om året samt hyvlar 15 000 kubik. Omsättningen ligger på 120 miljoner. Personalen kommer från trakten och det kan man säga att virket gör också. Granarna och tallarna växer i princip runt knuten, i Värmland södra Dalarna och in mot Norge.

Sågverket är specialiserat på klentimmer. Det betyder att träden som passerar genom produktionen är relativt smala, mellan 12 och 21 centimeter i diamanter. Efter att virket sågats, torkats och bearbetats säljs det vidare för att användas som interiör och exteriör i byggnader, exempelvis som träpanel. Flis, spån och bark köps upp av massabruk och värmeverk för att i nästa led bli papper och fjärrvärme. Inget av stocken går till spillo. 
 
Välkomnar det krångliga

Färdig vara genomgår en kvalitetskontroll innan den lämnar Bäckebron och kontrollen startar redan vid avlastningen från lastbilarna som kommer med timmer flera gånger om dagen.

- Kvalitén är av högsta vikt och där ligger också vår nisch. Vi kan göra små serier och det riktigt, riktigt krångliga. Det är vår grej. Att göra sådant som de riktigt stora aktörerna inte vill ta sig an, förklarar Björn Sjöberg.

Den största marknaden är Sverige och Norge och drygt 10 procent av leveranserna går till alpområdet i Schweiz, Österrike, Tyskland och Frankrike. 

Miljoninvestering och växtplaner

Bäckebron håller på att bygga ett nytt såll värt cirka 10 miljoner. När bygget är klart kommer cellulosaflisens kvalitet att bli ännu högre, vilket är positivt för kunderna i massaindustrin. På sikt vill sågverket trappa upp produktionen och har potential att öka volymerna.

- Tillväxten kommer kräva järnvägstransport och när steget väl ska tas är är vårt läge precis intill Fryksdalsbanan helt optimalt.
 

 


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.