2019-09-09 12:08Pressmeddelande

Branschträff om att bygga i trä - det enda förnybara byggmaterialet.

PRESSINBJUDAN: Knock on Wood

12 september träffas beställare och entreprenörer på ett fullsatt Karlstad CCC för att utbyta kunskaper om att bygga med trä – det enda förnybara byggmaterialet.

 

– Att bygga i trä är framtiden, säger Helene Vogelmann, en av arrangörerna bakom branschträffen Knock on Wood.  

 

Efterfrågan på hållbara, klimatvänliga bygglösningar ökar stadigt och allt fler beställare av stora byggen intresserar sig för trä som material. 

 

– Att bygga i trä snabbar inte bara upp byggprocessen, det ger även stora miljömässiga vinster tack vare minskade koldioxidutsläpp, säger Helene Vogelmann från projektet The Bioeconomy Region, som arrangerar branschdagen ihop med bland andra Stora Enso. 

 

Sluta prata, börja bygga

 

Trenden att bygga i trä är här för att stanna. Ett tydligt exempel är Stora Ensos produktionslinje för korslimmat trä i Grums som invigdes i maj 2019. Fabriken är en av världens största och mest moderna och har en årskapacitet som räcker till cirka 4 500 normalstora lägenheter.

 

– Vi valde att bygga fabriken i Grums för att vi redan har bra infrastruktur på plats i och med vårt sågverk, säger Jessika Szyber, Business Development Manager på Stora Ensos Building Solutions.

 

Efterfrågan på material som korslimmat trä är stor och instanser som Boverket spår att det industriella träbyggandet kommer att öka i framtiden.  

 

På Knock on Wood samlas de ledande inom branschen, det är företag, politiker och tjänstemän. Att det är en dag som väcker intresse syns på deltagarlistan – alla 180 platser är bokade.

 

Välkomna att delta!

 

Knock on Wood bjuder på föreläsningar i ”TED-Talk-format” där branschaktörer delar med sig av sina erfarenheter inom träbyggnation. Framtida offentliga byggprojekt presenteras och beställarna berättar vad de har på gång, men också vilka krav och utmaningar de står inför.

 

Programmet där du kan läsa mer om deltagande företag finns här: https://bioeconomyregion.com/kalender/knock-on-wood/

 

Tid och plats 

12 september 2019, Karlstad CCC

Kl. 12.30-17.00 (med efterföljande mingel)

 

Kontakt och mer information:

Helene Vogelmann, träbyggnadsstrateg The Bioeconomy Region
073-4238729

h.vogelmann@paperprovince.com

 

Jessika Szyber, Business Development Manager, Building Solutions, Stora Enso Division Wood Products
Jessika.Szyber@storaenso.com

 

Annica Åman, projektkommunikatör The Bioeconomy Region
070-250 94 43
a.aman@paperprovince.com

 

 


 

Jessika Szyber, Business Development 

Manager på Stora Enso.
Högupplöst bild

 

 Helene Vogelmann, träbyggnadsstrateg på The Bioeconomy Region.

 Högupplöst bild

Stora Ensos produktionslinje för korslimmat trä i Grums är en av världens största.
Högupplöst bild

 

 

Eventet anordnas av Interreg-projektet The Bioeconomy Region och Stora Enso i samarbete med Paper Province, Region Värmland, Interreg-projektet ecoINSIDE, Föreningen Hållbart byggande i Värmland, Träbyggnadskansliet, Länsstyrelsen i Värmland samt Skogsvårdsstyrelsen i Värmland.

Läs mer om projektet The Bioeconomy Region 
Läs mer om Stora Enso

 


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.