2019-02-15 08:17Pressmeddelande

CleanFlows unika grönlutsfiltrering sprids i världen

Det värmländska innovationsföretaget CleanFlow har utvecklat en unik metod för rening av grönlut. Bra för miljö, ekonomi och kvalitet. Nu har företaget tagit hem en fjärde stororder. I sommar levereras deras anläggning till en fabrik i Spanien.  

- Vi är väldigt glada att vår teknik fortsätter att implementeras runt om i världen, säger vd Lennart Källén. 

 

Ett svenskt bruk var först i världen att använda sig av CleanFlows grönlutsfiltrering. Därefter följde ett massabruk i Japan och ett i Sydafrika. Och nu har turen kommit till Spanien. Sulfatmassafabriken i Pontevedra i västra Spanien tillhör skogsindustrikoncernen Ence Energia y Cellulosa S.A. och producerar mer än 450 000 ton eukalyptusmassa per år. 

 

Massafabrikens njure 

CleanFlows reningsmetod bygger på mikrofiltrering. Processen har visat sig mycket framgångsrik. Den är som massafabrikens njure, förklarar Lennart Källén.  

- Luten blir helt fri från främmande partiklar, vilket gör att produktionen ökar och energi- och kemikalieförbrukningen minskar. En normalstor fabrik kan göra kemikaliebesparingar på upp mot fem miljoner kronor per år.  

 

Bidrar till ett fossilfritt samhälle 

CleanFlow är medlemmar i klustret Paper Province som arbetar för en hållbar utveckling med fokus på skoglig bioekonomi. Maria Hollander, vd på Paper Province, gläds över att ännu ett massabruk fått upp ögonen för CleanFlows teknik.  

- Det bidrar till att bruken blir ännu mer hållbara. De spar energi, kan använda mindre kemikalier i processen och dessutom möjliggörs ökad produktion av pappersmassa. Resurseffektivitet är ju en nyckel när vi ska ställa om till ett fossilfritt samhälle, säger hon. 

 

Levereras färdigmonterad  

Den nya anläggningen tillverkas helt komplett med instrumentering och elutrustning i verkstäder i Forshaga. Efter provdrift och testkörning levereras den till fabriken i maj.  

- Kapaciteten har dimensionerats för att passa det spanska bruket. Genom att den byggs i moduler kan den byggas ut och anpassas till framtida produktionsökningar, säger Lennart Källén. 

Affären har gjorts tillsammans CleanFlows samarbetspartner Sotgar Systems och kontraktssumman uppgår till 15 miljoner kronor. 

          

 

FAKTA OM CLEANFLOW  

CleanFlow AB bildades 2009 och utvecklar ny reningsteknik för massaindustrin. Den patenterade reningsmetoden bygger på mikrofiltrering och har utvecklats i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).  

En pilotanläggning kördes igång vid Munksjö Aspa Bruk AB år 2010 där processutveckling pågick fram till 2013. Efter positiva körningar med pilotanläggningen blev Munksjö Aspa Bruk AB först i världen med en kommersiell CleanFlowanläggning år 2013.  

Detta följdes av ytterligare en leverans till ett japanskt bruk år 2016 samt en leverans till Sydafrika 2017.  

 Fördelar med CleanFlow-tekniken kan sammanfattas 

  • Partikelfria processlutar  
  • Kontinuerlig process 
  • Mycket kostnadseffektiv vid kapacitetsökning 
  • Låga driftskostnader 
  • Lätt att anpassa till befintliga anläggningar 
  • Stor kapacitet på litet utrymme 
  • Modultänk 

 
CleanFlow AB är ett privatägt aktiebolag med säte i Forshaga där grundarna och Girincubator AB innehar aktierna.  

 

Närmare upplysningar: 

Per Olofsson, styrelseordförande, tel. 073 311 80 82 

Lennart Källén, vd, tel. 070 693 76 90 

Lennart Börjeson, projektchef, tel. 070 380 28 93 

info@cleanflow.se  

CleanFlow AB 

Framgårdsvägen 14 

667 31 Forshaga 

www.cleanflow.se  


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.