2021-10-11 11:14Pressmeddelande

De vill se mindre prat och mer action för en jämställd skogsbransch

Sandra Sundbäck, vd på Paper Province.Sandra Sundbäck, vd på Paper Province.

Hur jämställd är egentligen skogsindustrin? Och gör arbetsgivarna tillräckligt för att skapa förändring? Det utforskade Paper Province tillsammans med sina medlemsföretag på Wequality – två handlingskraftiga workshoppar som anordnades i september.

Företag inom skogsnäringen är långt från jämställda. I Sverige är andelen kvinnliga anställda i skogsbranschen 25 procent. Inom papper- och massaindustrin är det ännu lägre: 21 procent.

Med siktet inställt på att råda bot på den ojämställda industrin samlades drygt 20 företagsrepresentanter digitalt, under ledning av bioekonomiklustret Paper Province och innovationsbyrån Sticky Beat.

– Alla verkar ha jämställdhet på agendan, men lyckas ändå inte bli jämställda. På Wequality blev det tydligt att vi behöver jobba på så många fler plan än att bara anställa fler kvinnor – då jämställdhet innefattar så mycket mer än att bara sudda ut könsnormer – det krävs en kulturförändring, delaktighet från alla och konkreta aktiviteter, säger deltagaren Helén Styffe, som är verksamhetsutvecklare på Valmet i Karlstad.

Samskapade lösningar med och för unga

Deltagarnas uppgift var att designa framtidens jämställda arbetsplatser. Även teknikstudenter deltog och delade med sig av hur de ser på industrin och vad de förväntar sig när de kommer ut på arbetsmarknaden.

– Det var upplagt för att få oss att tänka utanför boxen och sätta människan i fokus. Mycket av det jag lärde mig kommer jag absolut ha användning för i min roll och i de förändringsprojekt som jag är med och driver, säger Helén Styffe.

– Jämställdhet är inte något som händer automatiskt eller något som kommande generationer ska lösa. Vi måste skapa den nu och det ska vi göra tillsammans med framtidens arbetskraft, annars vill de inte jobba i vår bransch, säger Sandra Sundbäck, vd på Paper Province och initiativtagare till Wequality.

Verktyg och nätverk för ökad jämställdhet

Marcus Martinsson, People and Culture Manager på Rexcell Tissue & Airlaid AB i Skåpafors, medverkade också på Wequality.

– Jag tyckte att det var ett väldigt spännande upplägg som gav bränsle till bra diskussioner och kreativitet. Jag fick med mig både synsätt och arbetssätt som jag kommer ha nytta av framåt, säger Marcus.

Marcus jobbar med mångfald och inklusion på flera plan inom Duni-gruppen och menar att det är ett måste för att skapa ett hållbart företag.

– Vi måste satsa stenhårt på ökad mångfald och inkludering i branschen för det finns stora utmaningar. Det viktigaste jag tar med mig från Wequality är de konkreta verktyg som vi skapade tillsammans, men också nätverket. Jag träffade intressanta människor och tror att vi kommer ha nytta av att jobba vidare med de här frågorna tillsammans. Det är så lätt att vi fastnar i våra respektive fack annars.

Verktygslådan

Flera konkreta verktyg för att jobba med jämställdhet och inkludering föddes på Wequality, vissa går att börja använda redan idag. Här är några exempel:

  • Roterande fikarum – fika med andra än du brukar på jobbet en gång i veckan
  • Jämställdhetsombud – ansvarar för jämställdheten på jobbet som en del av arbetsmiljön
  • Buddy – en dedikerad kompis för nyanställda
  • Rocka värderingarna – app för självreflektion kring värderingar
  • Plantskolan – en mentor för personer i ledningsgruppen. Någon som är så olik dem själva som möjligt.
  • Eat-app – en digital tjänst för att hitta nya lunchsällskap
  • Smileknappen – för att utvärdera jämställdhet på möten
  • Mötesflygledare – roterande roll på möten för att säkerställa jämställdhet och utvärdering, kan med fördel kombineras med smileknappen.
Vill du veta mer?

Kontakta Sandra Sundbäck, vd på Paper Province
+46 (0)70 259 95 62
s.sundback@paperprovince.com

Fler foton finns att ladda ner här >

 

 Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman