2021-04-01 14:28Pressmeddelande

Elin tar det industriella träbyggandet till nya höjder

Elin AppelElin Appel, ny projektledare på Paper Province.

Vi behöver lära oss mer om hur man kan bygga stora byggnader med hjälp av världens enda förnybara byggmaterial – trä. Elin Appel tar sig an detta som ny projektledare på Paper Province.

– Trä är ett fantastiskt material och det finns mängder med fördelar, men kunskapen är inte tillräckligt stor, säger hon.

 

Att utveckla den skogsbaserade bioekonomin och bygga mer i trä är nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen. Därför startade Paper Province projektet Indbygg som strävar efter att öka kompetensen hos offentliga och privata aktörer i Värmland och Dalarna när det handlar om att bygga stora byggnader med hjälp av skogens gröna guld.

 

Erfarenhet från byggbranschen

 

Elin har själv stor erfarenhet från byggbranschen och har bland annat jobbat som arbetsledare och projektledare på olika byggföretag. Senast kommer hon från Noctor Bygg där hon ansvarade för kvalitet och miljö.

 

I grunden är hon civilingenjör, utbildad inom arkitektur med inriktning husbyggnad på Luleå tekniska universitet. En stor del av utbildningen ägnade hon åt hållbart industriellt byggande och hennes examensarbete handlade om just det.

 

Kunskap fattas inom träbyggandet

 

Det har gått tio år sedan dess, men hon anser att kunskapsglappet fortfarande är stort och allmänt känt inom branschen.

 

Nu ser hon fram emot att bidra till en utveckling där nya samarbeten mellan företag, offentliga aktörer och akademi skapas i de två länen.

 

– Vi behöver ett nytt systemtänk där man tittar på hur arbetsmetoderna ser ut innan vi bygger. Hur hela värdekedjan fungerar och hur man kan förbättra och standardisera arbetsmetoder. Det finns mängder med fördelar med trä, men en av de stora kritiska faktorerna för att misslyckas är att man inte har rett ut fuktfrågan till exempel.  

 

Vagt formulerade lagar

 

En annan sak som behöver ses över är lagtexterna, menar Elin.

 

– Det är en del inom kvalitetssäkrandets process att vi säkerställer att det vi bygger uppfyller en god standard och att riskerna elimineras. Men som det ser ut nu är det ganska vagt formulerat vad som är rätt och fel. Det är en fråga som måste aktualiseras.

 

Stort kontaktnät i branschen

 

Elin har gått i snickarbyxor en stor del av sitt arbetsliv ute på byggarbetsplatser och fått ett stort kontaktnät som hon tar med sig in i Indbygg.

 

– Det är jag som ansvarar för resan men jag kommer att ha hur mycket hjälp som helst utefter vägen. Vi måste ta hjälp av varandra och dela med oss av våra lärdomar.

 

Flera aktörer i Indbygg

 

Paper Province driver projektet Indbygg tillsammans med IUC Dalarna, Region Dalarna, Karlstads Universitet, RegionVärmland, Stora Enso och Byggdialog.

 

Projektet finansieras av Tillväxtverket genom Europeiska regionala utvecklingsfonden samt medverkande aktörer och en rad kommuner.

 

Läs mer här: paperprovince.com/projekt/indbygg/

 

 

 Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.