2021-06-09 12:10Pressmeddelande

Energisnåla träväggar ska effektivisera byggprocessen

Lars Atterfors är en av grundarna till CC100 som vill effektivisera byggprocesser med sina lågenergiväggar i trä. Foto: Paper ProvinceLars Atterfors är en av grundarna till CC100 som vill effektivisera byggprocesser med sina lågenergiväggar i trä. Foto: Paper Province

CC100 är företaget som vill effektivisera byggbranschen med hjälp av sina ytterväggar i trä. Deras hållbara vägg är ett kostnads- och tidseffektivt alternativ till dagens lågenergiväggar.

Sunnebaserade företaget CC100 har patenterat en modulerad vägg och tagit fram en programvara som konstruerar energisnåla ytterväggar, närmare bestämt det som kallas utfackningsväggar, i trä. Men det är inte materialet i sig som är unikt utan processen bakom produktionen.

– Vi gör tvärtemot vad man brukar göra. Istället för att bygga väggen i flera skikt på djupet delar vi upp väggen åt andra hållet. Vår programvara skapar ett antal moduler som sedan, enkelt kan byggas ihop till en helhet, förklarar Lars Atterfors som är en av grundarna och styrelseordförande i CC100.

Lågenergiväggar i trä

Företaget, som är nya medlemmar i företagsklsuret Paper Province, tillverkar i dag utfackningsväggar till traditionella lågenergihus och större byggen.

–  Vår produkt är konkurrenskraftig när det kommer till de segmenten och där kortar vi ner processen i tid och kan dessutom ligga 10-15 procent under andra aktörer i pris, säger Lars.

CC100 ser inte sig själva som konkurrenter till befintliga producenter utan snarare som komplement. De jobbar business to business och letar nu efter producerande samarbetspartners i branschen.

– Vår produkt är egentligen att utveckla byggsystem som andra sedan kan producera och erbjuda slutkunden, säger Lars.

“Trä är en fantastisk råvara”

Att valet föll på just trä är ingen slump.

– Jag lockas av att göra saker bättre och har gjort det hela min karriär. Vi jobbar med en produkt som är träbaserad, giftfri, hållbar och cirkulär. Trä är en fantastisk råvara och andelen hus som byggs i trä kommer öka mycket de kommande åren.

Ta del av kunskap och knyta kontakter

Bakom CC100 står fyra entreprenörer, alla med bakgrund inom byggbranschens olika delar. Utöver att utveckla fler produkter i framtiden menar Lars Atterfors även att företaget gärna är en grogrund för andra innovatörer. Det är även därför han ser ett medlemskap i Paper Province som givande för deras del.

– Utöver att ta del av kunskap och knyta kontakter kan vi även vara en hamn för nya goda idéer och är öppna för att ta emot andra med potential, vi är ett utvecklingsbolag.

Elin Appel är projektledare på Paper Province och ser fram emot den gemensamma resan framåt.

– Lars Atterfors är ett välrenommerat namn inom byggbranschen och hans gedigna meritlista är det få som kan mäta sig med. Tillsammans med sina kollegor har han med CC100 vänt upp och ned på produktionssättet för väggkonstruktioner på ett mycket innovativt sätt. Jag är oerhört glad över att CC100 nu är medlemmar i Paper Province och ser med nöje fram emot att bidra till att företagets resa blir lyckad, säger hon.

Kontakt

Lars Atterfors, CC100
072-718 77 40, lars.atterfors@gmail.com

Elin Appel, Paper Province
072-556 66 97, e.appel@paperprovince.com

Foto kan laddas ner här >

 Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman