2020-02-19 14:00Pressmeddelande

Fler byggnader i trä för en bättre miljö

Nya smarta bygglösningar i trä visades upp på Tree2Tower som arrangerades i Karlstad för att driva på det hållbara byggandet i Värmland.Nya smarta bygglösningar i trä visades upp på Tree2Tower som arrangerades i Karlstad för att driva på det hållbara byggandet i Värmland.

Bygg- och fastighetssektorn står för 19 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser och i rådande klimatutmaningar är materialvalet viktigare än någonsin. Tree2Tower bjöd in beslutsfattare och byggbransch från Sverige och Norge för att prata träbyggande och stärka det klimatsmarta byggandet i Värmland.
 
– Byggnationer påverkar miljön väldigt mycket. Vi kommer inte nå klimatmålet med nollutsläpp till 2045 om vi fortsätter som vi gör idag, konstaterade Per Andersson, från Hållbart byggande i Värmland, en av föreläsarna under Tree2Tower.
 
Genom att bygga flerbostadshus, industrier och samhällsbyggnader, högt och brett i trä, kan branschens klimatavtryck minska. Trähus binder koldioxid och matrialet kommer från förnybara källor. Dessutom är bygglösningar som korslimmat trä, som är på stark frammarsch, lätt att jobba med och miljövänligare att framställa än stål och betong.
 
Minskade koldioxidutsläpp med 95 procent
 
Konferensen arrangerades av Interregprojektet The Bioeconomy Region, som drivs av Region Värmland tillsammans med Viken och Innlandet fylkeskommuner i Norge, Paper Province, Säffle kommun och ett 40-tal andra projektpartners i Sverige och Norge.
 
Under tvådagarskonferensen fanns flera föredömen att inspireras av. Växjö Kommun var ett av dem. De har sedan många år tillbaka arbetat strategiskt för att öka träbyggnationen. 2008 togs beslutet att 50 procent av stadens nybyggnationer ska vara i trä. Målet är att bli Europas första moderna trästad.

– Sedan 1998 har vi minskat koldioxidutsläppen per invånare med 95,1 procent, berättade Johan Thorsell, Växjö Kommun.

Kunskap för att förändra

–  För att minska miljöavtrycket krävs kloka val och kunskap för att kunna göra dem. Det gör dagar som dessa extra viktiga – dagar då politiker, tjänstemän, innovatörer och privatpersoner samlas för att lära och tillsammans sträva mot en bättre framtid, säger Gunnar Hellerström, projektledare på Paper Province.

Konferensen blev också startskottet för den pågående satsningen Indbygg som handlar om att öka träbyggandet i Värmland och Dalarna. Projektet drivs av bland andra Paper Province och Region Värmland och ska bidra till kunnigare beställare och byggbransch.

Kunde du inte delta på konferensen? Ingen fara - föreläsningarna finns att ta del av på Youtube>

 


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman