2020-05-12 05:00Pressmeddelande

Första vindkraftstornet i trä står klart

Vindkraftstorn av trä utanför Göteborg, levererat av Modvion. Foto: ModvionVindkraftstorn av trä utanför Göteborg, levererat av Modvion. Foto: Modvion

Sverige har fått sitt första vindkraftstorn byggt av trä. Tornet har levererats av Modvion, ett lovande utvecklingsföretag i näringslivsklustret Paper Province.

Det var genom Paper Province som Modvion fick hjälp att etablera sin idé om modulära vindkrafttorn av trä på marknaden för några år sedan. Nu har det första tornet av den här typen rests på Björkö utanför Göteborg. Det är byggt på Moelvens limträfabrik i Töreboda och materialvalet gör vindkraftverket klimatneutralt från start.

– Det här är ett stort genombrott som banar väg för nästa generations vindkraftverk. Laminerat trä är starkare än stål vid samma vikt och genom att bygga i moduler kan vindkraftverken bli högre. Att bygga i trä minskar dessutom koldioxidutsläppen vid tillverkningen och materialet lagrar koldioxid i konstruktionen, säger Otto Lundman, vd på Modvion AB.

Större, effektivare och billigare

Trätornen kan byggas till betydligt lägre kostnad än stål. Träets lägre vikt och modulkonceptet gör det också möjligt att transportera tornen till byggplatsen på allmänna vägar, vilket spar tid och pengar.

–  Vi kan bygga torn som är 150 meter höga till 30 procents lägre kostnad. Därmed kan elproduktionen ökas tack vare högre vindhastigheter och större rotorblad, säger Otto Lundman.

Kommersiella trätorn 2022

Trätornet på Björkö är beställt av Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum på Chalmers och ska användas i forskningssyfte. Men redan 2022 byggs det första trätornet i kommersiell skala. Modvion har skrivit under avsiktsförklaringar med Varberg Energi om ett 110 meter högt torn och med Rabbalshede Kraft om tio torn, minst 150 meter höga.

– Vindkraft beräknas vara EU:s största kraftkälla redan 2027. Med vindkraftstorn i trä får vi ännu klimatsmartare förnybar el att möta klimatkrisen med, säger Ola Carlson, föreståndare vid Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum och biträdande professor i förnybar elkraftproduktion.

Vindkraftstornet av trä är det första av sitt slag att resas i Sverige. Foto: Modvion.

Vindkraftstornet av trä är det första av sitt slag att resas i Sverige. Foto: Modvion.

Kontakt och mer information

För ytterligare information, kontakta:

Otto Lundman, Modvion AB, 0702-72 06 24, otto@modvion.com

Film och bilder från resningen av trätornet finns här >
Pressbilder på Otto Lundman och pressbilder från tillverkningen finns här >

Läs mer om Modvion på http://www.modvion.com/


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande näringslivskluster inom skoglig bioekonomi. Klustret är baserat i Karlstad och verkar huvudsakligen i Värmland och det omgivande området, men också nationellt och globalt. Tillsammans med våra mer än 100 medlemsföretag arbetar vi för en hållbar utveckling med skogen som bas.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman