2019-02-22 08:22Pressmeddelande

Helene Vogelmann är ny innovationsrådgivare på Paper Province

Helene Vogelmann innovationsrådgivare och projektledare på Paper Province. Ladda ner orginalbilden här...

Med erfarenhet från kluster och innovationssystem är Helene Vogelmann ett mycket välkommet tillskott till Paper Province. I rollen som innovationsrådgivare och projektledare arbetar hon med The Bioeconomy Region. Ett projekt som syftar till att erbjuda stöd till små och medelstora företag för att snabba på utveckling och kommersialisering av nya produkter, ny teknik och tjänster inom bioekonomin.

Helene Vogelmann är ny innovationsrådgivare hos Paper Province. Hon arbetar heltid i projektet TBR, The Bioeconomy Region men delar sin tjänst 50/50 mellan Paper Province och Region Värmland, som är två av flera deltagare i projektet.
– Jag arbetar främst med konkurrenskraft, analyser och ser över strategier som är bra för regionen, säger Helene.
 
Projektet i sig sträcker sig till maj 2020 och handlar i korta drag om att stötta små och medelstora företag i inre Skandinavien, att öka deras tillväxt och marknad.
– Det gör vi inom tre områden: förpackning och biobaserade material, byggnation med trä och biobaserad kemi.

Långvandrande bokmal

Att arbeta inom kluster som stödjer innovationer är inget nytt för Helene.
– Jag har jobbat med kluster och innovationssystem i över 16 år. Bland annat utifrån att skapa klusterprogram inom Tillväxtverket och Vinnova. Sen har jag varit vd och byggt upp ett kluster som heter Mobile Heights, berättar hon.

Med i ryggsäcken har Helene även sex år på Lunds universitet där hon byggde upp en öppen innovationsplattform.

Men förutom kunskapen är det som gör Helene till Helene hennes  stora intresse för långvandringar, törstande efter böcker och musik samt nyfikenhet. Hon har till exempel vandrat 856 km, från Irun till Compostela Santiago.

–––––––––––––––––––––

FÖR MER INFORMATION KOTAKTA:

Helene Vogelmann
Innovationsrådgivare/projektledare
h.vogelmann@paperprovince.com
+46 (0)73-423 87 29


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.