2021-11-02 15:04Pressmeddelande

Inbjudan: Industriernas slam blir till växtnäring

Torsdag den 4 november är media inbjudna att närvara vid Plantskolan Sjögränd i Uddeholm för att se hur plantor som fått näring från industriernas slam utvecklats under projektet Närskog 2.

Genom att upparbeta slam från Stora Enso Skoghalls vattenrening till biokol och berika det med biobränsleaska och kväve från Karlstads kommuns reningsverk, har forskare vid Karlstads universitet skapat ett effektivt gödningsmedel.

Sedan 2018 har forskare från Karlstads universitet drivit projektet NärSkog i samarbete med Stora Enso, Paper Province, Karlstads kommun, Econova, Mellanskog, Skogsstyrelsen och Umeå universitet. Projektet är nu inne på sitt sista år och årets odling av tall och granplantor ska snart utvärderas.

Målet med projektet är att minska mängden avfall vid massabruken och att minska användning av mineralgödsel vid plantskolor och skogsbruk. När biokol och aska återförs till skogen sluts kretsloppet och resurser sparas.

Projektet finansieras av Vinnova och de industriella parterna. Läs mer på Paper Province hemsida: https://paperprovince.com/projekt/narskog/

Tid: 09.00

Plats: Plantskolan Sjögränd i Uddeholm
Adress: Sjögränd 10, 683 40 Uddeholm

Kontakt: Maria Sandberg, universitetslektor, fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap vid Karlstads universitet.

 O.S.A senast 3/11 till maria.sandberg@kau.se  eller 054-7002140Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.