2019-10-22 12:18Pressmeddelande

Karlstadföretag erbjuder miljövänliga papperspallar

Lättpallarna är hundra procent återvinningsbara, hygieniska och väger endast fem kilo. Bild i större format..

Att använda en lastpall i papper har många fördelar. Personalen slipper tunga lyft, transportkostnaderna blir lägre och den är mycket lättare att återvinna. LitePaq i Karlstad är nya medlemmar i Paper Province och producerar sedan flera år lastpallar och specialemballage av kartong och wellpapp.

De gamla träpallarna överges nu till förmån för miljövänligare alternativ, som papperspallar. En träpall väger cirka 25 kilo, flisar och är svår att hålla ren. Papperspallarna klarar nästan exakt samma vikt tack vare en speciell patenterad teknik där man förstärker kartongbenen.

– Våra pallar är hygieniska och behöver inte rengöras för att passera genom olika hygienzoner hos exempelvis ett livsmedelsföretag. Eftersom pallarna endast väger fem kilo är de även mer ergonomiska. De är dessutom hundra procent återvinningsbara, säger Tobias Gustafsson, delägare i LitePaq.

LitePaq har funnits sedan 1995 och har sin tillverkning i gamla Zakrisdalsverken i Karlstad. De tillverkar lättpallar i fyra olika standardstorlekar och en stor mängd specialemballage som anpassas efter kundens behov.

– Att använda återvinningsbara pallar ligger i tiden. Alla arbetar för att vara miljövänliga men det ska ju inte kosta mer, säger Tobias.

–––––––––––––––––––––

FÖR MER INFORMATION KOTAKTA:

Carina Welin
kommunikatör Paper Province
c.welin@paperprovince.com
+46 (0)73-612 67 13

Kari Klemettilä
delägare, Litepaq
kari@litepaq.com
+46 (0)70 300 85 03


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.