2023-05-23 11:10Pressmeddelande

Lanserar hemsida för att främja en hållbar byggbransch

Paper Province och projektet IndBygg vill främja träbyggandet i Sverige och lanserar en digital kunskapsnod för att påskynda byggbranschens omställning.Paper Province och projektet IndBygg vill främja träbyggandet i Sverige och lanserar en digital kunskapsnod för att påskynda byggbranschens omställning.

Nu lanserar branschaktörer från Värmland och Dalarna en webbaserad kunskapsnod för industriell träbyggnation. Ett ämne som är högst aktuellt i och med att byggbranschen söker efter lösningar som kan sänka klimatavtrycket.

Att bygga mer i trä och införa cirkulära affärsmodeller är nödvändigt för att Sverige ska nå klimatmålen. Byggbranschen börjar få upp ögonen för trä som en del av lösningen och vi ser allt fler skolor, idrottshallar och andra offentliga byggnader av trä. I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 20 procent, enligt färska rapporter från Trä- och Möbelföretagen. Och intresset för trä som byggmaterial ökar för varje år. 

För att skynda på omställningen ytterligare har företagsklustret Paper Province, i samverkan med andra ledande innovationsfrämjare i Värmland och Dalarna, lanserat en ny webbsida: IndBygg. Den visar att trä är ett byggmaterial som går att använda i stor skala och till långt mer än bara småhus. 

– Hemsidan fungerar som en samlingspunkt för att hitta insikter om industriell träbyggnation. Här kan offentliga aktörer, entreprenörer och andra intressenter till exempel ta del av kunskap, hitta kontaktvägar och få tips om evenemang, berättar Annelie Persson, kommunikatör på Paper Province. 

Träbyggandets roll i omställningen 

Hemsidan synliggör också träbyggandets roll för att nå de nationella klimatmålen och belyser exempel på lyckade träbyggnadsprojekt för att inspirera fler att våga välja trä.

– Vi vill utmana byggbranschen att tänka nytt och skapa fler hållbara affärer, samtidigt som vi kopplar ihop aktörer i värdekedjan så att vi blir ännu fler som jobbar tillsammans, berättar Elin Appel, projektledare på Paper Province. 

Hon leder det EU-finansierade projektet IndBygg, vilket skapat förutsättningar att realisera hemsidan med samma namn. Den är inte tänkt att täcka in allt som rör bygg, utan ska fungera som en katalysator för den som är nyfiken på träbyggnation ur ett industriellt perspektiv. Med industriellt menas exempelvis en hög grad av prefabricering och tillverkningsprocesser som gynnar kvalitet, kostnader, logistik och arbetsmiljö.  

 Uppkopplade för ökad kunskap 

I Sverige finns flera aktörer som främjar träbyggande och på IndBygg-sajten hittar besökarna vägar vidare till andra organisationer med samma ambitioner. På så vis är den uppkopplad på kunskapsbanker långt större än den egna. 

– För att kunna främja en grön omställning inom byggbranschen och göra avtryck behöver vi varandra. Vi öppnar våra nätverk, bjuder på kunskap och tillvaratar den samlade kompetensen, säger Elin Appel.  

IndBygg-projektet leds av Paper Province tillsammans med IUC Dalarna, Karlstads universitet och Region Värmland. Men det är många fler som bidrar med sin kunskap för att bygga upp den webbaserade kunskapskällan. Exempelvis har projektledningen en referensgrupp med företag och branschkunniga till sin hjälp. 

Klicka på länken för att besöka hemsidan: https://indbygg.paperprovince.com/ 

Om projektet IndBygg

Indbygg är en flerårig satsning som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Region Dalarna, IUC Dalarna, Karlstads universitet, Paper Province, Säffle kommun, Eda kommun, Arvika kommun och Torsby kommun. Deltar i projektet gör även Byggdialog AB, Stora Enso och kommunerna Munkfors, Forshaga, Kil, Filipstad, Sunne, Årjäng, Grums och Karlstad. 

Bilder och mer information

Fler bilder finns att ladda ner här: https://newsroom.notified.com/paper-province/presskits/29408/inbygg-webb

För mer information kontakta:
Elin Appel, projektledare på Paper Province
Telefon: 072 556 66 97
E-mail: elin.appel@paperprovince.com


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av 130 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med skogen som bas.


Kontaktpersoner

Annelie Persson
Kommunikatör
Annelie Persson