2020-10-02 14:00Pressmeddelande

Linköpingsbolagets drönarteknik hjälper till att rädda världens barrskog

Arboair är vinnare av innovationstävlingen "What wood you do". Från vänster: Jacob Hjalmarsson, Markus Drugge och Josef Carlson. Foto: Annica Åman/Paper ProvinceArboair är vinnare av innovationstävlingen "What wood you do". Från vänster: Jacob Hjalmarsson, Markus Drugge och Josef Carlson. Foto: Annica Åman/Paper Province

Granbarkborren sprids snabbt och svenska skogsägare riskerar att förlora miljarder. Linköpingsbolaget Arboair vill lösa detta problem och har tagit fram en revolutionerande teknik som kan hjälpa till att rädda världens barrskog – med drönare. Förra veckan vann de förstapriset i en internationell tävling och får 250 000 kronor för att utveckla tekniken.

En epidemi likt covid-19 pågår just nu i skogen i form av granbarkborrar och markägare som trott att deras skog stod säker har förtvivlat sett den dö ut.

Angreppen klassas som ett av de mest kostsamma och snabbast växande problemen inom skogsindustrin. Bara i Sverige innebar infekterade barrträd ett förlorat skogsvärde på hela tre miljarder kronor förra året.

– Ekosystemen i norra barrskogsregionen står inför en drastisk förändring, likt den som korallreven genomgår. Förändringen beror till stor del på granbarkborreepidemin som har utlösts av global uppvärmning, säger Josef Carlson, marknadschef på Arboair.

Förstaprisvinnare globalt

Linköpingsföretaget vann nyligen förstapriset i innovationstävlingen ”What wood you do” vars final hölls i Karlstad 24 september.

Arboairs vinnande teknik går ut på att identifiera angripna granar från luften genom en kombination av drönare, färgskiftsanalys och artificiell intelligens. Det ger högre precision och är tio gånger snabbare än traditionella metoder som sker till fots. Med dagens metoder kan det ta över tio timmar att gå igenom 80 hektar skog och då missas dessutom majoriten av angreppen. Genom att upptäcka skadorna i tid går det att undvika att fler träd blir angripna.

– Likt covid-19-epidemin där effektiva tester är essentiellt för att identifiera smittade personer, är effektiv inventering av smittade träd i skogsindustrin avgörande för att minska spridningen. Här ser vi ett stort behov av förbättring, säger Josef Carlson.

 Får en kvarts miljon för att spetsa tekniken

Arboair belönas med 250 000 kronor för att utveckla sin affärsidé.

– Det känns helt otroligt att det vi brinner för och vet kommer att rädda enorma naturvärden får detta pris och prestigefyllda erkännande, säger Markus Drugge, vd på Arboair.

– Med vinstpengarna kommer vi bland annat kunna arbeta med forskning och teknikutveckling. Detta för att ta fram en ännu effektivare lösning som är avgörande för nästa granbarkborresäsong och i förlängningen för övergången till ett digitaliserat, hållbart skogsbruk, säger Josef Carlson.

Ladda ner foton här >

Om tävlingen What wood you do

I mars utlyste näringlivsklustret Paper Province den internationella tävlingen ”What wood you do” tillsammans med bland andra Stora Enso, Sveaskog och Gunnar Sundblads forskningsfond. Tävlingen har fokus på att hitta nya idéer som stärker och utvecklar en hållbar och skogsbaserad bioekonomi, för att bidra till det fossilfria samhället.

Över femtio idéer skickades in från tio länder och sex idéer gick vidare till finalen i Karlstad. Läs mer om tävlingen, finalisterna och se hela filmen från finalen på whatwoodyoudo.eu.

Kontakt

Marcus Drugge, Arboair
drugge@arboair.com
0702-154020
www.arboair.com

Annica Åman, Paper Province
a.aman@paperprovince.com
070-250 94 43
www.paperprovince.com / www.whatwoodyoudo.eu


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman