2020-09-24 07:56Pressmeddelande

Lixea flyttar in med 25 miljoner kronor

Med siktet på ett mer hållbart samhälle flyttar londonbaserade Lixea in hos LIgnoCity för att utveckla sin nya seperationsmetod av biomaterial.Lixea har utvecklat en ny metod för att separera biomaterial, så som våtmarksgräs, flis och sågspån, för att sedan framställa papper, textilier, biokompositer och nanocellulosa av materialet.

Lixea, ett londonbaserat start up-företag, breddar sina vyer och flyttar in i lokalerna hos testbädden LignoCity i Bäckhammar. Med hjälp av 25 miljoner kronor ska de rekrytera personal och bygga en pilotanläggning för produktion av biomassaprodukter.

– Bäckhammar är en mycket lovande plats för oss. Där kan vi ta del av synergierna som kommer med det lokala pappersbruket Nordic Paper, ligninanläggningen och regionens starka skogsindustri. Vi är väldigt glada över att bygga vår pilotanläggning där och hoppas kunna samarbeta med innovativa företag i området samt med RISE som är banbrytare inom bioekonomi, säger Florence Gschwend, vd och en av grundarna av Lixea.

Regionalt samarbete

Beslutet att flytta till Sverige, än mindre Bäckhammar, var inte självklart. Andra länder och platser stod till en början på listan.

– Det är en fantastisk kraftsamling av hela näringslivet i Värmland som gjort att Lixea valt Bäckhammar för sin pilotanläggning, säger Marcus Elmer från Business Värmland.

Han är en av flera lokala aktörer som arbetat för att visa upp länet som en attraktiv kandidat.

– Vi arrangerade en rundresa då Lixea fick träffa akademi, skogsägare och leverantörer.

Besöket bjöd på allt från formella möten till mysiga skogspromenader. Allt för att visa upp möjligheterna och miljön.

– Ser vi till Sverige har vi bra förutsättningar för att skala upp teknik och en välfungerande industri. I Värmland är skogsindustrin, och allt kopplat till den, globalt världsledande, understryker Marcus.

LignoCity får sällskap

Det som tar Lixea till Bäckhammar är helheten – tillgång till lokal, kompetens, nätverk, engagemang och material.

Pilotanläggningen kommer att upprättas i LignoCitys lokaler, där lignin utvinns för att skapa biomaterial. Det gör även Lixea grannar med Nordic Paper.

– Vi tycker att det är roligt att Lixea flyttar hit. Vi hoppas kunna hjälpa dem. Våra operatörer kan till exempel bidra vid uppstart av piloten. Det ska bli spännande att se utvecklingen mot en färdig process, säger Maria Ölmhult, projektledare på RISE som tillsammans med Paper Province, Närsam och Karlstads universitet deltar i projektet LignoCity2.0.

25 miljoner kronor

Processen som pilotanläggningen syftar till att utveckla heter Bioflex. Det är en ny metod för att, med hjälp av jonvätskor, dela upp biomaterial. Det kan handla om allt från våtmarksgräs och halmrester till flis och sågspån, som bryts ner till lignin och cellulosa som kan användas till papper, textilier, biokompositer och nanocellulosa.

Tekniken har flera ekonomiska och miljömässiga fördelar i förhållande till de tekniker som idag används för samma sak.

Med siktet på ett mer hållbart samhälle har EU beviljat Lixea 25 miljoner kronor för att förverkliga anläggningen. Dock kommer upprättandet av en pilot även innebära en investering från Lixea med många fler miljoner.

Rekryterar personal

Just nu snickrar Lixea på designen av projektet. De har även påbörjat rekrytering av en ingenjör, en nyckelperson som ska ansvara för verksamheten i Bäckhammar. Helst med erfarenhet från uppstart av pilotanläggningar och från skogsindustrin.

 Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Malin Hildén
Kommunikatör
Malin Hildén