2022-12-07 08:00Pressmeddelande

Maria Sandberg får Paper Province Award 2022

Maria SandbergMaria Sandberg

Årets Paper Province Award tilldelas Maria Sandberg, lektor i Miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hon får priset bland annat för att hennes forskning bygger broar mellan akademi och näringsliv och utgör en del i den cirkulära ekonomin.

– Det känns väldigt hedrande och jättekul. Alla mina forskningsfrågor handlar om bioekonomi så det är roligt att bli uppmärksammad för det, säger Maria Sandberg.

Motiveringen till Paper Province Award lyfter att Marias forskning kopplar samman akademin med näringslivet. Bland annat arbetar hon med ett forskningsprojekt som jobbar för att ta fram en ny typ av skogsgödsel tillverkat av industriella restströmmar.

Genom att tillvarata skogsindustriella restprodukter, som i det här fallet utgörs av industrislam, och omvandla det till biokol som används till gödningsmedel vill Maria och hennes team bidra till den cirkulära ekonomin.

– Maria Sandberg är en värdefull samarbetspartner för Paper Province och  utvecklingsprojekten som vi deltar i tillsammans med Karlstads universitet och andra viktiga aktörer. Genom hennes öppenhet och engagemang har vi under årens lopp tagit viktiga kliv framåt i utvecklingen av en mer cirkulär skogs- och pappersbransch, säger Sandra Sundbäck, vd på näringslivsklustret Paper Province.

Ett återkommande pris

Tillkännagivandet skedde i samband med branschträffen Connected by roots i Karlstad, där Maria Sandberg tilldelades ett diplom, en 3D-printad pokal baserad på lokala råvaror från skogen, samt en check på 25 000 kronor.

Paper Province Award har delats ut årligen sedan 2018 och syftet är att uppmärksamma och belöna personer, grupper eller företag som gjort stora insatser för utvecklingen av skoglig bioekonomi. 

– Vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma eldsjälar som driver innovation, utveckling och kommersialisering av nya tjänster och produkter. Ofta är det ett arbete som bedrivs utanför rampljuset, men vi vill hjälpa till att synliggöra det på bred front, säger Sandra Sundbäck.

Tidigare vinnare av Paper Province Award är:

Lars Atterfors, 2021
UMV Coating Systems, 2020
Lars Järnberg, 2019
Christer Gustavsson, 2018

Mer information

Läs mer och hitta hela årets motivering på www.paperprovince.com

Läs mer om Marias forskning här.

För ytterligare information kontakta Annica Åman, kommunikationsansvarig: annica.aman@paperprovince.com, 070-2509443.


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av 140 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med skogen som bas.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman