2021-06-18 05:00Pressmeddelande

Metoden som gör det enklare att bygga stort med trä

Per-Olof Jansson är vd på POJI vars beräkningssystem förenklar  byggprocessen. Foto: Paper ProvincePer-Olof Jansson är vd på POJI vars beräkningssystem förenklar byggprocessen. Foto: Paper Province

I en tid då allt fler vill bygga i trä för att nå klimatmålen ligger POJI helt rätt. De gör det enklare att välja trä som material för stora byggen, tack vare sitt beräkningssystem som tar bort en flaskhals i byggprocessen.

Effektivisering, digitalisering och hållbarhet. Ord som surrar i byggbranschen och förknippas med både utmaningar och möjligheter. För ingenjörsteamet POJI är det kärnverksamhet.

Deras automatiserade beräkningsmetod eliminerar en flaskhals för den som vill bygga klimatsmart med trä. För det har länge saknats en riktigt effektiv metod för att beräkna hållfasthet i större byggprojekt.

– Vi har förenklat dimensioneringsprocessen avsevärt, säger Per-Olof Jansson, vd och grundare.

Förenar maskinteknik med byggteknik

POJI har funnits sedan 2012 och erbjuder konstruktionslösningar för industrin. Per-Olof är maskiningenjör i grunden, vilket visat sig vara en framgångsfaktor i byggvärlden.

– När vi kom i kontakt med byggbranschen för några år sedan upptäckte vi att många fortfarande räknade för hand eller i flera olika system. I tillverkningsindustrin finns effektivare sätt för att uppnå samma sak, säger Per-Olof.

Han såg stora möjligheter i att sammanföra de två världarna. Tillverkningsindustrin är ju trots allt förlagan till det industriella träbyggandet, så varför inte använda samma metoder?

Sedan dess har utvecklingskurvan stegrat snabbt. Tillsammans med bland andra forskningsinstitutet RISE och företag som är duktiga på träbyggnation har POJI förfinat sitt verktyg. Och i takt med att systemet blivit enklare och smartare har träbyggnadskunderna blivit fler. POJI har i dag fyra anställda i Karlstad, men behöver anställa fler för att möta efterfrågan.

Snabbare och säkrare

På byggsidan jobbar POJI främst med fabriker som levererar byggelement och moduler. Där upplever man snabbare flöden och pålitligare data. För när den mänskliga faktorn byggs bort försvinner också räknefelen.

– Det finns ett stort värde i att erbjuda snabb och korrekt information i en bransch där ledtid och budget i princip alltid är tajt. Ändringar längs vägen är dyra och något som både kunder och utförare vill undvika, säger Per-Olof.

POJI:s lösning gör det också enklare att jämföra olika material och se hur de påverkar varandra. Till exempel om du vill kombinera korslimmat trä med stål eller betong.

Öppna för nya samarbeten

Nu blir POJI medlemmar i företagsklustret Paper Province, som har fokus på skoglig bioekonomi och bland annat jobbar för att främja industriell träbyggnation.

– Effektiva, digitala verktyg är ett måste för att få fart på det storskaliga träbyggandet. Så det är väldigt positivt att POJI blir medlemmar i klustret och öppnar dörrar för nya samarbeten, säger Elin Appel, projektledare på Paper Province med fokus på träbyggnation.

Samarbete ligger också POJI varmt om hjärtat. De deltar redan i olika samverkansprojekt och nätverk för att påskynda byggbranschens omställning till förnybara material.

– Du vet aldrig vilka du kommer träffa eller vilka sammanhang du hamnar i, man måste vara öppen för att kunna utvecklas, säger Per-Olof.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta POJI och Paper Province:

Per-Olof Jansson, POJI
070 349 94 29, per-olof.jansson@poji.se
https://poji.se/

Elin Appel, Paper Province
072 556 66 97, e.appel@paperprovince.com
https://paperprovince.com/

Högupplöst foto laddas ner här >Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman