2023-12-20 13:29Pressmeddelande

Moelven och Billerud samarbetar för att hitta ny förpackningslösning

Billerud och Moelven Wood visar upp förpackningslösningen i fiber som vann Moelvens innovationstävling, arrangerad av Paper Province, för att hitta en ny hållbar förpackning till deras interiörpaneler i trä.Från vänster: Lars-Kristen Holst, Moelven, Thea Persson, Moelven, Bjorn Larsson, Billerud, Jenny Flod, Billerud, Sanna Hjelm, Moelven, Anders Carlsson, Moelven, Tjalling Chaudron, Moelven.

Moelven och Billerud ska tillsammans försöka utveckla en ny förpackningslösning till Moelven Woods interiörpaneler. Målet är att utveckla en pappersbaserad lösning som kan ersätta dagens krympfolie i plast. Samarbetet är ett resultat av en nytänkande innovationstävling i regi av Paper Province.

I september anmälde 19 företag 22 lösningsförslag till Moelvens förpackningsutmaning ­— att hitta en mer hållbar förpackning till deras interiörpaneler av trä.

Av dessa valdes Ahlstrom, Billerud, Boxon, Lignin Industries och T-Emballage ut för att tillsammans med Moelven Wood utveckla de potentiella förpackningslösningarna under MoelvenHackathon som ägde rum hos Paper Province i Karlstad 11 och 12 december. 

Billeruds pappersförpackning vann

Under två dagar finslipade företagen sina lösningar med stöd från mentorer inom affärs- och produktutveckling, kommunikation, värdeerbjudande och material. På finaldagen fick företagen pitcha sina förslag inför Moelvens jury. Vinnaren blev Billerud och deras fiberbaserade lösning.

— Billeruds team presenterade en skarp och konkret lösning som förmedlar hållbarhet, återspeglar innehållet och utseendemässigt kommer att sticka ut i butik. Vi känner oss trygga med att vi tillsammans kommer kunna utveckla en förpackning med goda tekniska egenskaper som adderar ett mervärde till våra produkter och få en genomförbar implementering i fabriken, säger Tjalling Chaudron, produktutvecklingsansvarig på Moelven Wood.

Från plast till papper

Att ersätta dagens förpackning, gjord i krympfolie, med en förpackning av förnybara material är ett av flera steg mot att minska Moelven Woods klimatavtryck. 

— Vi presenterade en modern och attraktiv förpackningslösning till en modern och attraktiv panel, säger Björn Larsson, affärsutvecklare på Billerud.

I januari påbörjar företagen ett gemensamt utvecklingsarbete med förhoppning om att i framtiden kunna erbjuda Moelvens kunder produkter med en fossilfri förpackning.

Nytt innovationskoncept ledde till ny lösning

Moelven är det andra företaget i Sverige att använda sig av Bioboosters innovationshackathon. Metoden håller just nu på att utvecklas i en internationell satsning mellan nio aktörer i sju länder, däribland Paper Province.

—Det är ett väldigt bra koncept. Vi sökte nytänkande och tack vare hackathonet har vi sett den bredd som finns på marknaden och möjligheterna som kommer med den. Vi har fått mycket kunskap om förpackningar som vi inte hade innan, och vi är väldigt tacksamma för hur alla leverantörer ställde upp, säger Tjalling Chaudron.

— Det här är ett nytt arbetssätt för att hitta innovativa lösningar på företags utmaningar. Genom att öppet annonsera ett företags problemställning och låta företag presentera sina idéer kan nya samarbeten inledas och nya produkter och lösningar realiseras. Det är med spänning vi nu ser fram emot att följa Moelvens och Billeruds utvecklingsresa, säger Malin Hildén, kommunikatör på Paper Province.

 

Om Bioboosters
 
MoelvenHackaton är en del av det internationella projektet BioBoosters som medfinansieras av programmet Interreg Baltic Sea Region. Projektet sammanför nio innovationsnätverk inom bioekonomisektorn från länderna runt östersjön: Finland, Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Projektet kommer fram till slutet av 2025 att organisera 18 hackatons för att stödja företag mot omställningen mot en cirkulär bioekonomi. https://paperprovince.com/projekt/bioboosters/

 


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av 130 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad men verkar nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på att ta samhället in i framtiden med hjälp av förnybara råvaror från skogen.


Kontaktpersoner

Malin Hildén
Kommunikatör
Malin Hildén