2022-02-16 05:59Pressmeddelande

Norra Mellansverige i nytt samarbete för att stärka industrin

Paper Province vd Sandra Sundbäck och vice vd Paul Nemes, som nu fördjupar samarbetet med Dalarna och Gävleborg.  Foto: Solsta Foto.Paper Province vd Sandra Sundbäck och vice vd Paul Nemes, som nu fördjupar samarbetet med Dalarna och Gävleborg. Foto: Solsta Foto.

Industrin har stor betydelse för tillväxt och utveckling i Norra Mellansveriges tre regioner – Dalarna, Gävleborg och Värmland. Här finns en stark och samhällsviktig näring som sysselsätter över 50 000 anställda. Nu går regionerna ihop i ett gemensamt projekt för att öka omställningstakten och möta morgondagens konkurrens och utmaningar.

– Nu kavlar vi i Dalarna tillsammans med Värmland och Gävleborg upp ärmarna med målet att accelerera arbetet och stärka Norra Mellansveriges position inför framtiden. I en tid av industriell omställning blir vi definitivt starkare tillsammans med våra närliggande län, säger Angelica Ekholm, vd på Dalarna Science Park.

Dalarna Science Park är en av aktörerna som driver det nya projektet som går under namnet Focus Industry Spets. I projektet deltar också Paper Province, Sustainable Steel Region, RISE (Propell), Sandbacka Science Park och IUC-bolagen i Värmland och Gävleborg. Paper Province koordinerar arbetet som är kopplat till skoglig bioekonomi, vilket är ett av projektets fokusområden.

– Basindustrin är en stark motor i Sveriges ekonomi och i Norra Mellansverige finns världsledande industrier och en stor portion kompetens genom samverkan. Vi är en industriregion i världsklass som jobbar aktivt för att följa med i framtidens utveckling. Exempelvis gällande övergången förnybara material och ökad digitalisering, säger Sandra Sundbäck, vd på Paper Province.

Samarbete är vägen framåt

Branschen står samtidigt inför betydande utmaningar, i linje med hur det ser ut i stora delar av Europa. Det handlar om nya och avgörande förhållningssätt till innovation, digitalisering, automation, grön omställning av produkter och tjänster, globalisering, med mera. Kort sagt stora anpassningar inom både utbud av produkter och förmågor. Här ser projektaktörerna att det krävs samverkan för att hänga med i den ökande omställningstakten.

För att skapa bättre förutsättningar för industrin tas nu krafttag i hela Norra Mellansverige där flera organisationer kommer arbeta tillsammans. I det nystartade projektet kommer man att stötta små och medelstora företag i sitt omställningsarbete och effektivisera hela regionens innovationsförmåga och industriella utveckling. Målet är att öka konkurrenskraften, skapa nya jobb, effektivare organisationer och nya verksamheter.

En samhällsbärare

– Det är mycket positivt att vi nu ser ett samarbete över länsgränserna, det är en nödvändighet. Norra Mellansverige är en väldigt liten region ändå, sett ur ett europeiskt perspektiv. Vi behöver jobba med innovation och utveckling på nya sätt, där vi kan se synergier och gemensamma utmaningar. Det är så vi successivt kan bli starkare, säger Bosse Lilja, vd för Industriellt Utvecklings Centrum (IUC) Dalarna.

I Norra Mellansverige har industrin cirka 53 000 anställda vid mer än 5 600 arbetsplatser och generar intäkter på totalt 203 miljarder1. Adderar man det som industrin bidrar till i form av kringtjänster som transport, IT och övriga företagstjänster generar branschen i norra Mellansverige 7,4 miljarder i skatteintäkter till kommunerna, 3,9 miljarder till regionerna och 17,1 miljarder till staten, vilket ger totalt strax under 28,42 miljarder i skatteintäkter till samhället.

Mer information och kontakt

Sandra Sundbäck, vd Paper Province
070-259 95 62
s.sundback@paperprovince.com

Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park
070-209 82 17
angelica.ekholm@dalarnasciencepark.se

Bosse Lilja, vd Industriellt Utvecklings Centrum (IUC) Dalarna
070-345 04 91
bosse.lilja@iucdalarna.se

Om projektet

Projektet Focus Industry Spets finansieras av Nationella ERUF-programmet (REACT-EU), med stöd av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland. Läs mer om projektet här: paperprovince.com/projekt/focus-industry-spets/

Foton

Finns att ladda ner här >

Källor:

  1. SCB, siffror avseende 2019
  2. Samhällsekonomisk kalkyl, ITA Utveckling 2020, IUC Dalarna AB.

 Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman
Paul Nemes
Vice vd
Paul Nemes