2017-06-19 11:31Pressmeddelande

Nu kan skogens gränser mätas med en noggrannhet på centimetern

 Hämta högupplöst bild

 

Skogsägaren Agne Larsson hade problem med sina gränslinjer. De växte igen och det var svårt att se var gränsen egentligen gick. ”Det blev lätt fel vid mätningar och jag la ner tid på att röja utefter fel linje. Jag ville hitta ett verktyg där man kan se var rösena är och där man har möjlighet att etablera en linje – en linje som är den rätta”.

Efter två års utvecklingsarbete i samarbete med bland annat Paper Province har hans vision om en noggrannare gränskontroll blivit verklighet och lanseras nu på marknaden. Under företagsnamnet Qorientation har han i samarbete med Sokigo i Lycksele tagit fram en app som gör det möjligt att mäta gränser med en noggrannhet på ner till en centimeter.

- Sokigo fanns redan på marknaden med appen KartSmart. Det här är en vidareutveckling där man kan köpa ett gränskontrolltillägg som en extra funktion, säger Agne Larsson.

Hittills har de uppgifter skogsägarna fått när de kopplat upp sig mot lantmäteriet varit vilseledande.

 - Fastighetsgränsen som visas kan ha upp till fyra meter felmarginal. Utöver det kan en GPS visa fyra meter fel i vanliga fall, men i skogen kan det handla om 10-15 meter om du har mycket störningar från vegetation.

Agne Larssons innovation går ut på att man frikopplar GPS:en från den mobila enheten och kopplar upp sig med bluetooth till en mottagare (SatLab SLC) som levereras av SatLab i Göteborg. Därefter kan mottagaren kommunicera med lantmäteriets korrigeringstjänster i det så kallade SWEPOS-systemet.

- Vi har byggt kommunikationen mellan mottagaren och den mobila enheten. Appen tar emot dataströmmen som mottagaren får från lantmäteriet. Mottagaren är bättre och man kan få en betydligt bättre noggrannhet, ner till en centimeter – även i besvärliga miljöer.

Vem som helst kan använda KartSmart och få fram uppgifter för vilka fastigheter som helst, men för att få noggrannheten behövs alltså mottagaren. Investeringskostnaden är ganska hög och är kanske inget den mindre skogsägaren har råd med.

- Vi vänder oss i första hand till de större skogsföretagen och exempelvis virkesköpare som ska mäta in skiften. De som jobbar med att markera linjer regelbundet helt enkelt.

Vill man inte investera i utrustningen kan Agne Larsson anlitas för att göra mätningarna i Qorientations närområde Värmland och det går även att hyra utrustningen veckovis.

Paper Province blev tidigt inkopplade i Agne Larssons innovationsarbete på grund av den starka kopplingen till skogsnäringen. De har stöttat med finansiering och vägledning under projektets gång. Samma roll har klustret Future Position X i Gävle haft.

Mer information finns på www.qorientation.se

–––––––––––

KONTAKTPERSONER PÅ PAPER PROVINCE:

Marja Wängestam
Kommunikatör
m.wangestam@paperprovince.com
0739-58 46 99

Maria Hollander
VD
m.hollander@paperprovince.com
054-24 04 62
0706-21 11 72


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.