2022-05-30 09:43Pressmeddelande

Ny vision och nya namn i styrelsen för näringlivsklustret Paper Province

Sandra Sundbäck, vd Paper ProvinceSandra Sundbäck, vd Paper Province

Paper Province har gått från att vara ett kluster för lokala företag inom massa och papper till att bli ett världsledande nav för skoglig innovation. De senaste åren har arbetet fått extra fart och drömmen om att bygga en kompetensnod för skoglig bioekonomi har blivit sann. Nu antar klustret en ny vision och ställer in kompassen för att ta skogen till nästa nivå.

De senaste tio åren har Paper Province och dess många aktörer kraftsamlat för att skapa ett väloljat ekosystem som gör näringslivet i Värmland med omnejd till en attraktionspunkt för skoglig bioekonomi. Det konstaterades 24 maj när Paper Province höll årsstämma och antog den nya visionen "Vi tar samhället in i framtiden med hjälp av skogen".

– Inom Paper Province är företag, akademi och det offentliga nära varandra och samverkar för att skapa innovation, lönsamhet och hållbarhet av förnybara råvaror från skogen. Det är avgörande, säger Sandra Sundbäck, vd för Paper Province.

Visionen har hitintills varit att bygga en kompetensod för skoglig bioekonomi. Till stora delar är den nådd och därför finns behov av att spetsa riktningen framåt.

– Att Paper Province blivit en världsledande och bubblande utvecklinghubb är resultatet av stark samverkan. 2013 fick vi extra muskler i det arbetet. Då blev Paper Province Vinnväxt-vinnare och med det kom en tioåring finansiering från Vinnova. Satsningen har starkt bidragit till byggandet av det vi är i dag, säger Sandra Sundbäck.

Rikt på skog och idérika människor

Att Vinnova satsat på Värmland grundar sig bland annat i att förutsättningarna är goda. Regionen är rik på skog, som idérika människor under hundratals år lärt sig använda för att bygga både stark ekonomi och hållbar utveckling. Här finns världsledande företag och expertis inom papper och massa, förpackningar, nischade underleverantörer och kunskap om cirkulära affärsmodeller.

– Vinnväxt har gett stora möjligheter att testa nya sätt och kraftsamla. De senaste tre-fyra åren har vi sett störst effekt. Ett par år in i Vinnväxt hade initiativet bidragit till skapandet av ett fåtal nya produkter, prototyper och företagsetableringar. Sedan dess har vi sett en explosionsartad utveckling där dessa resultat multiplicerats flera gånger om.

Utvecklas framåt

Finansieringen från Vinnväxt upphör 2023 men utvecklingsarbetet upphör inte med det. Styrelsen arbetar just nu med att ta fram riktningen för hur arbetet ska bedrivas och finansieras framåt. Den nya visionen är en del av den processen och nästa steg blir att formulera en strategi med fokusområden som ser till att klustrets gemensamma krafter används på bästa sätt för att bidra till skogsbranschens hållbara utveckling.

– Från första början var vi sju medlemsföretag. I dag är vi nästan 130, där allt från globala jättar till unga startupföretag finns representerade. Vår unika styrka ligger i mixen, den samlade kompetensen och att vi gör jobbet tillsammans. Alla är lika viktiga och jag hoppas att alla vill vara med och ta samhället in i framtiden med hjälp av skogen, säger Sandra Sundbäck.

På årsstämman 24 maj skedde också justeringar i styrelsen. Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi, och Lars-Erik Sjögren, vd på Biosorbe, valdes in som ledamöter för två år. I tur att avgå var Anita Sjölander, Nordic Paper, samt Erik Nilsson, Andritz, som tackades för sitt engagemang.

Mer information och material

Se filmen om Paper Province utveckling: https://vimeo.com/709573237

Fler bilder finns att ladda ner i pressrummet: https://newsroom.notified.com/paper-province/presskits/26363/paper-province-ny-visionOm Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 120 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman