2022-01-17 07:00Pressmeddelande

Nytt bolag producerar cirkulära väggar av trä

Jonas Fred Hell och Lars Atterfors, delägare Inwoco.Jonas Fred Hell på Fridh & Hells Bygg AB och Lars Atterfors på CC100 i Sunne AB går samman och bildar det nya bolaget Inwoco AB.

Ytterväggar av trä som passar vilken konstruktion som helst och som ska bidra till att sänka byggbranschens klimatavtryck. Det är idén bakom nystartade företaget Inwoco AB. – Efterfrågan ser redan väldigt bra ut, säger Lars Atterfors, delägare.

Bakom Inwoco, Innovative Wood Construction, står de två nytänkande företagen CC100 i Sunne AB och Fridh och Hell’s Bygg AB. 

CC100 i Sunne går in som patentägare av bärande väggar och lågenergiväggar, så kallade utfackningsväggar, i trä. Det som är unikt är sättet att bygga på som spar både tid och pengar.

– I stället för att bygga väggen i flera skikt på djupet delar vi upp den åt andra hållet. Vår programvara skapar ett antal moduler som sedan enkelt kan byggas ihop till en helhet, säger Lars Atterfors, en av grundarna till CC100.

Material med lägre klimatpåverkan

Fridh och Hell’s Bygg specialiserar sig på material med låg miljö- och klimatpåverkan som till exempel närproducerat KL-trä, det vill säga korslimmat trä och i sammanhanget kommer de stå för fabrik och produktionen av utfackningsväggarna.

– Vi har byggt med KL-trä de senaste fem, sex åren och brinner för det hållbara. Står vi mellan två alternativ väljer vi alltid trä före något annat, säger Jonas Fred Hell, delägare.

Det nya bolaget Inwoco AB kommer att vara den part som kommunicerar med och säljer mot marknaden.

– Våra kunder kommer vara såväl entreprenörer och prefabproducenter som vill ha en lågenergiprodukt som komplement i sitt utbud som privatpersoner, säger Lars Atterfors.

Stark konkurrensfördel

Inwocos väggar går att kombinera med alla typer av byggsystem. Även stål och betong, trots att trä är förstahandsvalet. Såväl en- som flerbostadshus går att bygga och Jonas Fred Hell menar att företaget har en stark konkurrensfördel.

– Vi kan möta alla kommande krav ur miljöaspekt. Vi behöver inte förändra vår produkt, den är redan hållbar och cirkulär.

Samarbetet viktigt

Både CC100 och Fridh och Hell’s Bygg är medlemmar i Paper Province och menar att samverkan varit viktig.

– Klusterverksamheten och kunskapsutbytet regioner och företag emellan ser jag som en jätteviktig del för oss även framåt i tiden. Värmland, Dalarna och Västra Götaland är vår hemmaplan, säger Jonas Fred Hell.

Mer information och foton

För mer information kontakta Lars Atterfors, Inwoco.

e-post: lars.atterfors@gmail.com

Telefon: +46 72 718 77 40

Fler foton kan laddas ner här >Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman