2021-07-06 06:06Pressmeddelande

Ökad lönsamhet med utveckling av tjänster

Nykvist Skogs är ett av de 30 företag som fått hjälp att utveckla sina tjänster. Foto: Nykvist SkogsNykvist Skogs är ett av de 30 företag som fått hjälp att utveckla sina tjänster. Foto: Nykvist Skogs

Över 30 bolag har fått hjälp att öka lönsamheten och möta framtidens utmaningar genom Paper Province utbildningar i tjänstedriven företagsutveckling. 

– Det handlar om att erbjuda företag med en tillverkande verksamhet ytterligare kunskap kring hur de kan addera tjänster till sin befintliga produktion för att bli konkurrenskraftigare, säger Per Myhrén, innovationsrådgivare på Paper Province.

För att möta den ökande konkurrensen från den globala marknaden är företagsutveckling genom tjänstelogik ett starkt verktyg. 

– Genom att även inkludera tjänster i kundens värdekedja kan små och medelstora företag bli mer konkurrenskraftiga. Det gäller att ställa om och påbörja en mer kunddriven utvecklingsprocess, säger Per Myhrén.

30 företag har gått utbildningen

Thomas Sundberg är konsult med lång erfarenhet av tjänsteutveckling. I flera år har han utbildat Paper Province medlemsföretag inom ramen för tjänstefiering. Hittills har över 30 bolag fått hjälp. Tillsammans med professor Peter Magnusson, Centrum för Tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads Universitet håller han i den uppskattade utbildningen.

– Det samhälleliga kravet på företagare ökar hela tiden när det gäller hållbarhet. Tänk om ditt företag kan ställa om och bli mer lönsamt på andra sätt än att öka försäljningen av produkter, säger Thomas Sundberg.

Samtidigt handlar det inte om att sluta producera utan snarare att anpassa sin produkt och erbjuda en lönsam lösning för alla inblandade, som i sin tur kan vara mer hållbar.

– För varje produkt jag utvecklar ska jag också tänka: hur skapar jag störst nytta av den här produkten och hur ska paketet kring den se ut?

Tjänstefierad verksamhet

Ett av de medlemsföretag som gått utbildningen och ställt om är Nykvist Skogs AB, som är en del av Rottneroskoncernen.

– Det är en av de bästa utbildningar jag gått, säger Pär Skinnargård, vd.

Han menar att det är blandningen av teori och praktiska övningar som gjorde utbildningen så bra. Dessutom uppskattade han att företag med olika utgångspunkter och med olika typer av verksamhet deltog.

– Att träffa andra företag och höra om deras utmaningar och lösningar var jätteviktigt för mig. Vi har mycket att lära av varandra, säger han. 

Ökade intäkter och nöjdare kunder

Tack vare teoretisk kunskap och praktiska övningar i tjänstefieringsutbildningen fick Pär den hjälp han behövde för att utöka företagets erbjudande. Han valde att genomföra flera förändringar.

– Det var saker jag hade gått och funderat på ett tag och utbildningen fick mig att förstå att jag var på rätt spår.

Ett ökat fokus på tjänster i kombination med att skogsägare blivit mindre beroende av skogen som enda inkomstkälla, har lett till större intäkter och att Nykvists Skogs ofta får ta ett större och mer långsiktigt ansvar för skogen.

– Tack vare tjänsterna kan vi råda kunderna att tänka långsiktigt och återinvestera i skogen i stället för att endast få ut så mycket pengar som möjligt vid slutavverkning. Det bygger upp en långsiktig relation, är mer hållbart och gör att fastigheten ökar i värde över tid.

Möjlighet för värmländska företag under pandemin

Just nu kan små och medelstora företag i Värmland få kostnadsfri affärscoachning i tjänsteutveckling oavsett bransch. Erbjudandet möjliggörs genom EU-projektet "Ställ om" där Paper Province tillsammans med Karlstad Innovation Park, Compare och IUC/Stål & Verkstad, stöttar företag i att innovera nya produkter och tjänster för att rusta företagen inför en tillvaro efter pandemin.

Mer information och foton

Fler foton finns att ladda ner här >

Här > kan du läsa mer om den resa Nykvist Skogs gjort med hjälp av tjänstefiering.

Här > kan du läsa mer om tjänstefiering och utbildningen som Paper Province erbjuder sina medlemsföretag.

Här > kan du läsa mer om erbjudandet för värmländska företag som vill ställa om till nya produkter och tjänster.

Kontakt:
Per Myhrén, innovationsrådgivare
070 214 08 36
p.myhren@paperprovince.comOm Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman