2017-06-28 11:36Pressmeddelande

OM FÖRPACKNINGAR SOM MINSKAR MATSVINN

 Det förvånande svaret på frågan hittar du på: www.paperprovince.com/foodwaste

I 30 år har miljöfrågor för förpackningar handlat om att minimera och återvinna material. Men eftersom 30-50% av all mat slängs borde frågan istället handla om hur vi kan utveckla förpackningar som hjälper konsumenter minska matsvinnet. Detta är ämnet för Paper Province seminarie i Almedalen 5 juli.

 

Forskning visar att matproduktion belastar miljön mycket mer än förpackningsproduktion. Vid Karlstads universitet pågår olika forskningsprojekt om smarta förpackningar utifrån komplexiteten längs hela kedjan från produktion av livsmedel, via transport och till sist konsumtion. För att lyckas utveckla förpackningar som minskar matsvinnet krävs ett ökat samarbete mellan många aktörer.

Under seminariet håller Helén Williams, forskare vid Karlstads universitet, ett föredrag där hon visar olika förpackningslösningar till samma livsmedel och resonerar om vilken som är bäst ur miljösynpunkt.

I panelen deltar Lisa Säfwenberg, Axfood, Anna Lilja på Konsumentföreningen, Eskil Erlandsson, centerpartistisk riksdagsledamot och före detta landsbygdsminister och Helén Williams, samt moderator Maria Hollander, vd på Paper Province.

TID: 5 juli 16:00 – 16:45

PLATS: Gotlands Museum, Aktuell Hållbarhet Arena.

–––––––––––

KONTAKTPERSONER PÅ PAPER PROVINCE:

Robert Rundberget
Kommunikationsansvarig
r.rundberget@paperprovince.com
054-24 04 66
0706-65 74 25

Maria Hollander
VD
m.hollander@paperprovince.com
054-24 04 62
0706-21 11 72


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.