2017-05-16 11:15Pressmeddelande

PAPER PROVINCE BIOEKONOMISKT EXEMPEL I LITAUEN

Paper Province vd Maria Hollander är inbjuden att tala vid Innovation Summit Lithuania i Vilnius den 17 maj. Hollander kommer delta i paneldiskussioner om hur viktigt det är med partnerskap för utveckling av grönare regioner, cirkulär ekonomi och framgångsrika affärer. Dessutom håller hon ett anförande där hon delar med sig av sina erfarenheter som vd i Paper Province.

– Jag berättar dels lite om hur vi byggt upp klustret och hur vi arbetar för att öka förädlingsvärdet av vår råvara genom att exempelvis använda biströmmar från bruk och andra produktionsanläggningar. Dessutom kommer jag tala om hur vi kan dra nytta av samarbeten med nationella och internationell aktörer.

Konferensen pågår 17 - 18 maj i Kempinski Hotel Cathedral Square i Vilnius. Syftet är att skapa ett forum där folkvalda och näringslivsrepresentanter kan träffas och att öka samarbetet mellan näringsliv, forskare och politiker för att stimulera mer investeringar i innovation och forskning. På talarlistan finns experter från hela EU och högt uppsatta litauiska politiker, exempelvis finansminister Vilius Šapoka och utbildnings- och vetenskapsminister Jurgita Petrauskiené.

Programmet består av presentationer, paneldiskussioner och nätverksaktiviteter som ska hjälpa deltagarna att forma sina framtida innovationsstrategier.

OM PAPER PROVINCE

Paper Province samordnar och utvecklar samverkan mellan aktörerna i det massa- och pappersteknologiska näringslivet i Värmland, norra Dalsland och Örebro län.

Hämta originalbild

 

–––––––––––

KONTAKTPERSONER PÅ PAPER PROVINCE:

Robert Rundberget
Kommunikationsansvarig
r.rundberget@paperprovince.com
054-24 04 66
0706-65 74 25

Maria Hollander
VD
m.hollander@paperprovince.com
054-24 04 62
0706-21 11 72


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.