2019-05-31 11:30Pressmeddelande

Paper Province blir partner i stort EU-projekt

Paper Province gläds över att EU-kommissionen beviljat medel till projektet Rosewood 4.0! Rosewood är ett europeiskt nätverk bestående av kluster, institut, akademi, regioner, företag och föreningar från nitton länder i hela Europa.

Den 23 maj beviljades projektet medel från EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont 2020).

– Det är mycket glädjande att vi äntligen är med i vårt första Horisont 2020-projekt som fullvärdig partner. Tidigare har vi bara varit stödpartner till olika projekt, säger Magnus Persson, innovationsrådgivare på Paper Province.

Rosewood 4.0 bygger på det befintliga Rosewoodnätverket som består av europeiska aktörer i den skogliga värdekedjan. Nätverket arbetar för en ökad tillgång på hållbart producerad skog samtidigt som man skyddar de ekologiska och sociala värden som skogen har. För att få länderna att nå sin fulla potential har det tidigare nätverket arbetat med nya affärsmodeller, visa upp goda exempel och nya tekniska innovationer.

Det nya nätverket Rosewood 4.0 innehåller åtta nya länder: Belgien, Grekland, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Sverige och Ukraina. Meningen med det utökade nätverket är att stärka de befintliga noderna i Europa samt skapa en östlig nav och på så sätt stärka förbindelserna inom Östeuropa.

Nätverket ska lägga särskild vikt vid digitalisering (Forest Industry 4.0) samt digitala verktyg. De kanaler som användas är bland annat sociala medier och e-lärande för träning och coaching, kanaler som gör det möjligt att dela med sig av sin kunskap över nationsgränserna.

Målet med nätverket är hållbart skogsbruk för att säkra den europeiska skogens framtid. Den totala projektbudgeten är på drygt 2 miljoner euro och finansieras av Horisont 2020. Projektet löper på 24 månader.


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Magnus Persson
Innovationsrådgivare Paper Province
m.persson@paperprovince.com
+46 (0)703-42 79 41

Carina Welin
Kommunikatör Paper Province
c.welin@paperprovince.com
+46 (0)73-612 67 13


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.