2018-02-26 13:29Pressmeddelande

Paper Province prisas av EU – ensamma i Sverige om guldet

Ladda ner högupplöst bild

 Ladda ner högupplöst bild

 

I dessa OS-tider har även Paper Province kammat hem ett guld. Som enda kluster i Sverige prisas de av EU för sitt arbetssätt.

– Det känns jätteroligt och är ett bevis på att vårt arbete håller hög kvalitet, säger Magnus Persson, innovationsrådgivare på Paper Province.

Paper Province har tilldelats Cluster Management Excellence Gold - den högsta utmärkelsen som delas ut av European Cluster Excellence Initiative (ECEI).

Klustret har haft guldet som mål sedan de gick med i EU-projektet Towards cluster Excellency 2016 och uppnådde bronsnivån.  

– Vi fick reda på vad vi behövde förbättra, men vi såg även att vi redan var ganska bra och hade stora chanser att få guld, säger Magnus Persson.

Sedan dess har Paper Province arbetat med sin klusterutveckling och bland annat gjort studiebesök på guldkluster i Europa.

– Vi har varit i Spanien, Danmark och Österrike och fått med oss lärdomar hem. Vi har exempelvis tittat på hur andra jobbar med sina IT-verktyg och vilka tjänster man kan erbjuda sina medlemmar.

Vad betyder det för Paper Province att ha guldet?

– Det är en kvalitetsstämpel. Vi blir mer synliga internationellt och när andra kluster i Europa söker partners söker de efter guldkluster. För våra medlemmar innebär det att vi blir en effektivare organisation som kan göra ännu bättre tjänster, säger Magnus Persson.

Under två dagar i december besöktes Paper Province av oberoende internationella klusterexperter från Europeiska sekretariatet för klusteranalys (ESCA), som är de som genomför klusterrevisioner på uppdrag av ECEI. De tittade på olika områden; som struktur, arbetsmetoder, genomslag i media, aktiviteter, mål och resultat.

Nu har Paper Province två år på sig att bli ännu bättre – det krävs för att få behålla certifikatet vid nästa utvärdering.

– Vi har guldet en begränsad tid och måste jobba för att få behålla det. Vi har planerat vad vi ska förbättra de kommande åren.

Paper Province är det enda svenska kluster som just nu har uppnått guldnivån, en utmärkelse organisationen delar med ett 60-tal andra kluster i Europa.

Stor glädje utbröt på Paper Province när beskedet kom.

 Hämta original här…

 

 –––––––––––

KONTAKTPERSONER

Marja Wängestam
Kommunikatör, Paper Province
m.wangestam@paperprovince.com
073-958 46 99

Maria Hollander
VD, Paper Province
m.hollander@paperprovince.com
0706-21 11 72


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.