2018-03-21 13:38Pressmeddelande

Paper Province stöttar utveckling av teknik för driftoptimering av sodapanna

 Nordic Paper Bäckhammar

Medlemsföretaget Nordic Paper Bäckhammar har inlett ett samarbete med Acosense. Syftet är att undersöka hur man med hjälp av Acosense instrument kan optimera driften av sodapannan på bruket genom kontinuerlig analys av svartluten.
- Paper Province har beviljat ett innovationsmedel på 49 500 kr och stöttar samarbetet med nätverk och kontakter, säker Erik Dahlén, konsult på Paper Province.

Acosense är ett tech-företag som ligger i framkant med att kunna hantera bioraffinaderier. Att de nu tillsammans med Nordic Paper Bäckhammar, som också är ett företag som strävar framåt, arbetar med ett utvecklingsprojekt för att ta fram optimeringsverktyg för hanteringen av svartlutsvariationer, kommer med stora möjligheter.
- Det handlar om att ta fram ny teknik. Det är ett exempel på svensk spetskompetens som kan användas på en internationell marknad, säger Dahlén.

Hanterar variationer i svartluten

I vanliga fall kalibreras Acosense instrument mot specifika egenskaper, till exempel torrhalt. Nu kommer man istället använda tekniken för att ta driftdata från själva sodapannan för att koppla mot svartlutens akustiska ”fingeravtryck”. Det första steget i samarbetet är därmed ett dataanalysprojekt. Genom den data som tas fram ska en bredare bild av svartlutens innehåll och dess koppling till sodapannans prestanda och optimala körsätt ges.

Efterfrågan på möjligheten att mäta detta, det vill säga variationen i svartluten, bedöms öka på marknaden i takt med omvandlingen av massabruk till biokombinat och det ökande processandet av svartluten. Dock är projektet i startgroparna.
- Syftet med delaktigheten är att se hur lutens kvalitet påverkar utsläppen. Hittills ser det positivt ut, men eftersom vi bara hållit på ett par veckor är det alldeles för tidigt att göra en ordentlig utvärdering, säger Marie Stenquist, kommunikationsansvarig på Nordic Paper.

- Samarbetet visar dock på hur nya tech-företag kan samverka med redan existerande anläggningar för att snabbt kommersialisera ny teknik. Något som Nordic Paper Bäckhammar ofta är i framkant med, säger Erik Dahlén.

 

 

 –––––––––––

KONTAKTPERSONER

Malin Hildén
Kommunikatör, Paper Province
m.hilden@paperprovince.com
0702-19 08 98

Maria Hollander
VD, Paper Province
m.hollander@paperprovince.com
0706-21 11 72


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.