2022-05-04 08:59Pressmeddelande

Paper Province tar täten i den gröna omställningen, samarbetar med norska kluster

Paper Province signerar avtal med Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster.Paper Province signerar avtal med Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster.

Det värmländska näringslivsklustret Paper Province har undertecknat ett samarbetsavtal med Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster. Samarbetet ska ge ökad kraft i omställningen till förnybara resurser från skogen och offentliggjordes vid den rekordstora norska näringslivsdelegation bestående av omkring 300 representanter som just nu besöker Sverige. 

- Det här avtalet känns jätteviktigt för att kunna driva på omställningen ännu mer, säger Sandra Sundbäck som är vd på Paper Province.

En av fokusfrågorna under statsbesöket är den gröna omställningen och träfiberbaserade innovationer har stått högt upp på agendan. Här spelar Värmland och klustret Paper Province en viktig roll. 

 - Sverige och Norge har skogen gemensam. Paper Province medlemmar är till stor del etablerade i gränsregionen och vi ser närheten till och samarbetet med Norge som en självklar väg framåt för omställningen, säger Sandra Sundbäck. 

Samarbete över gränsen

Om omställningen ska bli verklighet behöver samarbete till, det är alla parter överens om.

- Vi i Norge löser inte den gröna omställningen själva. Tillsammans med svenskarna är vi däremot världens tolfte största ekonomi, då öppnar nya, internationella möjligheter upp sig, säger Kjersti Kinderås, klusterledare WoodWorks! Cluster. 

- Genom delad kunskapsutveckling, kompetensförsörjning, information och samarrangemang är jag övertygad om att våra två länder tillsammans kan göra skillnad internationellt, säger Berit Sanness, klusterledare Norwegian Wood Cluster. 

Kunglig glans vid undertecknandet 

Delegationen leds av det norska Kronprinsparet som är på officiellt statsbesök i Sverige och välkomnas av det Svenska Kronprinsessparet. 

Samarbetsavtalet mellan Paper Province och de två norska klustren Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster signerades under tisdagen framför delegationen, de svenska och norska näringsministrarna, Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, Sveriges Kronprinsesspar samt Norges Kronprinspar. 

- Det signalerar att de här frågorna står högt på agendan och att viljan att samarbeta framåt kring omställningen är viktig och bör prioriteras, säger Sandra Sundbäck, vd Paper Province. 

Sverige och Norge vill samarbeta mer kring omställningen 

I samband med besöket förklarade Norge och Sverige att de vill stärka samarbetet länderna emellan inom bland annat den gröna omställningen. Ett gemensamt uttalande av Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg, Sveriges näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och Norges näringsminister Jan Christian Vestre har även gjorts. 

 – Viljan att stärka Sverige och Norges bilaterala samarbete inom handel och den gröna omställningen är ett viktigt besked. Inte minst för att skapa långsiktiga och trygga förutsättningar för näringslivet i våra gränsregioner. Men också för att kunna locka fler utländska investeringar till våra båda länder, säger utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg. 

Fler bilder finns att ladda ner här >

 Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.