2024-04-23 05:00Pressmeddelande

Papperspåsen som minskar plasten i avfallet

Soppåse av papper, utvecklad av Karlstads energi i samverkan med Paper Province, Nordic Paper och Tingstad.Soppåse av papper, utvecklad av Karlstads energi i samverkan med Paper Province, Nordic Paper och Tingstad.

Nu lanseras en ny papperspåse, utvecklad i lokal samverkan för att testa om påsar av papper kan bidra till att minska mängden plast i restavfallet. Sop-pôsen, som den kallas, var från början en idé hos Karlstadsbor som nu blivit till verklighet.

Den nya papperspåsen är gjord av förnybara råvaror från skogen och har utvecklats lokalt i Värmland i samverkan av Karlstads Energi, Paper Province, Nordic Paper och Tingstad. Målet med den nya påsen är att minska plasten i restavfallet. Behovet grundar sig i att hushållens hantering av sopor har förändrats de senaste åren.

De flesta svenskar köper i dag soppåsar av plast på rulle, som ofta transporterats långa sträckor, i stället för återanvända bärkassar av plast från mataffären. Att använda den nylanserade soppåsen av papper kan vara ett sätt för hushållen att minska mängden plast i restavfallet.

– En av våra viktigaste frågor när det kommer till avfallshantering är just att minska plasten i restavfallet. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt för våra kunder, därför känns det jätteroligt att vi nu kan erbjuda en lokal, fiberbaserad soppåse till Karlstadsborna, berättar Malin Pettersson, chef för Återvinning på Karlstads Energi.

Att minska mängden plast i restavfallet är något som Karlstads Energi arbetar ständigt med. I Karlstadsbornas restavfall skulle ungefär 60 procent av allt det som slängs i soporna kunna materialåtervinnas. 2022 gjorde Karlstads Energi en plockanalys av Karlstadsbornas restavfall, vilken visade att 23 procent av innehållet i restavfallet är plast. Sju procent av den plasten består av just plastsoppåsar.

Sista delen i utvecklingsprojektet

Påsens utvecklingsresa började med att Karlstads Energi fick flera kundförslag om att det borde finnas en pappersbaserad soppåse. Därför valde de att ta fram en påse i förnybart material som också följer standarden för en soppåse. För att driva pilotprojektet tog man hjälp av näringslivsklustret Paper Province, som har ett stort kontaktnät. 

– Vår roll är att sammanföra företag och andra aktörer som kan driva utveckling tillsammans för att lösa ett behov och påsen är ett riktigt bra exempel på det. Jag hoppas och tror att konsumenterna kommer gilla avfallspåsen, säger Peter Edberg, projektledare på Paper Province.

Nu säljs påsen på försök hos Stora Coop Välsviken i Karlstad under en begränsad period. Om den landar väl hos slutkonsumenterna kommer fler dagligvaruhandlare att kunna köpa in den från Tingstad.

När sop-pôsen hade lanseringsfest i Karlstad var det många kunder som var nyfikna på den.

– Jag tror att många använder plastpåsar av ren vana, om vi lär oss att ställa om och använda en påse gjord av papper kommer det gå utmärkt. Det ska bli kul att få testa den här värmländska påsen, säger Karlstadsbon Marianne Wreifors.

Fler foton kan laddas ner här >


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av 120 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad men verkar nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på att ta samhället in i framtiden med hjälp av förnybara råvaror från skogen.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman