2022-02-14 15:07Pressmeddelande

Pressinbjudan: Invigning av Circlab i Torsby

3D-utskift med ett träbaserat material kallat biokomposit.3D-utskift med ett träbaserat material kallat biokomposit. Foto: Paper Province

Torsby kommun i samarbete med Paper Province hälsar media välkommen på invigning av Circlab i Torsby.

Tid: 17 februari kl. 10.30
Plats: Norra Ringvägen 13, Torsby

Test- och utvecklingsmiljön The Wood Region, som tidigare haft sin verksamhet i Sysslebäck, har nyligen bytt namn till Circlab och flyttat till nya lokaler i Torsby. Där kommer testmiljön med dess kompetens och teknik för 3D-utskifter med det skogsbaserade materialet biokomposit att ingå som en del i Teknikprogrammet vid Stjerneskolan.

Circlab kommer även fortsatt att vara en öppen testmiljö inom 3D-utskrifter med biokomposit och ska fungera som en innovativ miljö för Stjerneskolans teknikelever, företag och övriga intresserade. Miljön ger även möjlighet för materialforskning inom ämnesområdet. Paper Province har varit involverade i testmiljön i olika former sedan starten och kommer att medverka vid nyinvigningen den 17 februari.

– Det här är en strategisk satsning som är i framkant för att möta en kommande branschutveckling inom biokomposit och skoglig bioekonomi. Fokus kommer att ligga på design och 3D-teknik. 3D-tekniker är ett framtidsyrke och kommer skapa en unik miljö för kompetens, teknik, innovation och näringsliv för eleverna, säger Thomas Stjerndorff, kommundirektör.

Förmiddagens program

 • Introduktion, Maria Hollander, processledare Circlab
 • Peter Jonsson (S), kommunstyrelsens ordf, om värdet av
  satsningen för Torsby kommun
 • Maria Hollander samtalar med:
  - Dag Nyström, barn- & utbildningsnämndens ordförande, Torsby kommun
  - Marcus Lech, gymnasiechef, Stjerneskolan, Torsby kommun
  - Agne Swerin, forskningsledare Karlstads universitet
  - Stefan Frodesson, forskare Karlstads universitet
  - Peter Edberg, Innovationsrådgivare och projektledare, Paper Province
  - Hiie-Mari Uibo, elev på teknikprogrammet på Stjerneskolan
  - Stina Höök, regionala utvecklingsnämndens ordförande berättar om satsningens betydelse för Värmland
 • Bandklippning


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman