2020-12-16 10:46Pressmeddelande

Preventex förebygger explosionsriskerna på bruken

Jan Hill, vd på PreventexJan Hill, vd på Preventex

Industrier hanterar ofta farliga ämnen. Säkerhetsreglerna är många och det är livsviktigt att jobba proaktivt för att förebygga olyckor. Där kommer Paper Province nyaste medlem Preventex in i bilden. Som expert på hantering av brandfarliga och explosiva varor stöttar de industrierna i säkerhetsarbetet. 

Jan Hill är elingenjören som under de senaste 20 åren specialiserat sig på riskbedömning med särskilt fokus på brand och explosion. För drygt ett år sedan startade han sitt bolag Preventex AB, med kontor i Karlstad.

– Vi är ett fåtal personer i Sverige som specialiserar oss på detta, så det finns mycket att göra, säger Jan.

Företaget anlitas som rådgivare och gör exempelvis besiktningar, utredningar, utbildningar, inventeringar och dokumentation, i tätt samarbete med uppdragsgivarnas egen personal. De flesta kunderna finns inom kemi, bygg, maskin- och komponenttillverkning, papper och massa samt energi.

Allt från kemikalier till damm

Det kan handla om kemiska ämnen och lösningsmedel som kunderna använder i den egna verksamheten. Men även damm utgör en risk, vilket förekommer vid exempelvis pappersproduktion. Massa- och pappersindustrin har också biprodukter som är lättantändliga.

– Oavsett verksamhet så är det förebyggande arbetet A och O. Det finns regelverk, lagar och föreskrifter som är till hjälp. En del verksamheter har också egna höga krav. Så det är mycket man ska veta och hålla sig uppdaterad kring. Alla har inte egen spetskompetens på området och då kan vi hjälpa till, säger Jan.

Inom området finns det nationella och internationella standarder som många följer för att kvalitetssäkra sitt säkerhetsarbete. Jan är själv engagerad i att utarbeta dessa standarder, bland annat genom organisationen Svensk Elstandard där han är sekreterare i kommittén.

– Det är ett väldigt bra sätt att kunna påverka kommande standarder och även hålla sig uppdaterad på vad som händer inom området.

Vill dela med sig av kunskapen

Att bygga upp ett nytt företag samtidigt som corona präglat industrin med neddragningar, besöksförbud och allmän ovisshet har trots allt gått bra, tack vare Preventex nisch.

– Säkerheten kommer först, den tummar man inte på. Det har inte varit så enkelt att besöka kunderna i år, men det mesta har gått att lösa.

För att ytterligare etablera sin firma blev Preventex medlemmar i näringslivsklustret Paper Province i höstas. Många av kunderna är också med i klustret.

– Jag ser Paper Province som en bra plattform för att få mitt nätverk att växa. Jag vill vara en delaktig medlem och hoppas kunna lära mig mycket, men också bidra till att öka kunskapen i branschen, säger Jan.

Kontakt

Jan Hill, Preventex AB
072-853 05 77
jan.hill@preventex.se
www.preventex.se

 


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman