2018-03-29 12:39Pressmeddelande

PRISADES FÖR BIOEKONOMISK SAMARBETSMODELL

Hämta originalbild 

Förra veckan delades det första Paper Province Award någonsin ut i samband med Bioekonomiriksdagen på Karlstad CCC. Pristagaren heter Christer Gustavsson, och har nyligen startat företaget Bioshare.

Paper Province har instiftat ett pris som årligen ska belöna personer, grupper eller företag som gjort stora insatser för utvecklingen av skoglig bioekonomi. Priset är 25.000 kronor som kan användas som pristagaren själv behagar. Pristagaren utses av en kommitté sammansatt av forskare och representanter från näringslivet, och årets pris gick alltså till Christer Gustavsson som under året startat företaget BioShare.

Unik idé
– Christers idé är spännande och unik och den har sitt ursprung i både hans egen och andras forskning. Vi vill belöna hans affärsidé, men också hans mod och entreprenörsanda, för sånt vill vi se mer av, säger Maria Hollander, vd Paper Province.

Vill producera mer än el och värme
I sitt företag BioShare utvecklar Christer teknik och projekt för samproduktion i nya och befintliga kraftvärmeverk. Målsättningen är att kunna utveckla stora förbränningsanläggningar inom industri och fjärrvärmesektor till bioraffinaderier där andra produkter utöver el och värme produceras.
– Den största potentialen ligger i att kunna utnyttja befintliga, redan byggda, anläggningar runt om i landet för att möjliggöra ekonomiskt bärkraftig produktion i lite mindre skala än vad som krävs om hela anläggningar ska byggas från grunden. Jag tror att det finns många fördelar med detta, berättar Christer, som hade svårt att dölja sin förvåning under prisutdelningen.

Motivering
Motiveringen lyder: ”Christer har genom att binda ihop sin egen och andras forskning skapat en helt ny marknad för värmekraftverken och möjlighet att bidra till en grön omställning inom bioekonomin. Genom att använda förbränningsanläggningarna på ett nytt sätt skapas möjligheter att tillverka både drivmedel och gröna kemikalier och målet är att stöpa om kraftvärmesektorn. En utmaning värd att uppmärksamma!

Förslag bildtext:
Christer Gustavsson, Bioshare fick det första Paper Province Award någonsin, för sin unika idé att använda stora förbränningsanläggningar på ett nytt sätt.

 –––––––––––

KONTAKTPERSONER PAPER PROVINCE

Robert Rundberget
Kommunikationsansvarig Paper Province
r.rundberget@paperprovince.com
0702-19 08 98

Maria Hollander
VD, Paper Province
m.hollander@paperprovince.com
0706-21 11 72


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.