2021-04-26 06:45Pressmeddelande

Promiko omvandlar avloppsvatten till bioplast

Alan Werker och Simon Bengtsson vet hur man omvandlar avfall och avloppsvatten till värdefulla, förnybara råvaror. Alan Werker och Simon Bengtsson vet hur man omvandlar avfall och avloppsvatten till värdefulla, förnybara råvaror. 

Alan Werker och Simon Bengtsson är experter på miljösmart och innovativ teknik, framförallt vet de hur man omvandlar avfall och avloppsvatten till nya resurser – såsom bioplast. Något som kommer till stor användning i omställningen till ett cirkulärt och hållbart samhälle.

Forskarna Alan Werker och Simon Bengtsson drog igång Promiko 2017. De håller till i Lomma i Skåne, men samarbetar med företag och forskargrupper i hela landet och även långt utanför Sveriges gränser.

En av de miljösmarta teknikerna de arbetar med handlar om biopolymeren PHA, en naturlig byggsten som kan användas som råvara till bioplast. Bioplasten har många fördelar jämfört med plast tillverkad av fossil olja. Den är i grunden biologiskt nedbrytbar och kan därför förmultna i naturen. En annan fördel för miljön är att den kan framställas från organiskt avfall, som en biprodukt från den vattenrening som ändå behövs.

Utvecklat PHA-plasten från forskning till tillämpning

Alan och Simon har stor erfarenhet och kunskap om att producera PHA av slamrester från till exempel pappers- och massabruk.

– Vi har jobbat lång tid med detta och utvecklat tekniken hela vägen från grundläggande forskning till tillämpning – och vi har sett att det fungerar, säger Simon.

PHA-plast – en råvara med egna egenskaper

Bioplastproduktion kan vara en del av lösningen på världens miljöproblem, men Simon och Alan vill gärna se PHA som en råvara med egna egenskaper, inte som en ersättare för dagens plast.

– Det är en produkt som är återvinningsbar och behövs i den utmaning som världen befinner sig i. Men vi tycker det är viktigt att poängtera att det är en råvara med en egen tillämpning. Den kan exempelvis användas som bestryknings- eller kompositmaterial inom pappersindustrin, säger Alan.

Promiko tillämpar och testar även andra innovativa tekniker, som hur man kan förbättra och effektivisera befintlig teknik för vattenrening och även distributionen av dricksvatten.

Brinnande miljöengagemang

De båda forskarna drivs av ett brinnande miljöengagemang.

– Förr var utmaningen att rena ett avfall för att minska påverkan på miljön. Nu inser man mer och mer att det inte bara handlar om att rena, utan att avfallet innehåller resurser som kan omvandlas och utnyttjas, säger Alan.

Vill se ett ändrat beteende kring avfall

Ett stort problem idag är att avfall samlas ihop i stora högar och det uppstår problem med hur det ska hanteras.

– Vi stödjer en utveckling där man inser att avfallet kan vara värdefullt innan det hamnar i soporna, ett ändrat beteende som gynnar vår hållbarhet på jorden. Det gör vårt arbete meningsfullt, säger Alan.

Nya medlemmar i Paper Province

Promiko är nya medlemmar i Paper Province, ett företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Det är ett naturligt nätverk att ingå i eftersom deras spetskompetens passar inom många områden och deras forskning öppnar dörrarna för nya samarbeten och företagsidéer inom bioekonomin.

Läs mer om Promiko här


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.