2022-08-31 14:03Pressmeddelande

Så mår plantorna som fått näring från värmländsk industri

Nu har plantorna som fått näring från industriernas slam planterats ut i skogen.Nu har plantorna som fått näring från industriernas slam planterats ut i skogen.

Fredag den 2 september är media inbjudna att närvara för att se hur plantor som fått näring tillverkat av slam från värmländsk industri utvecklats sedan de planterats ut i skogen.

Ta del av forskningsresultat:

Genom att upparbeta slam från Stora Enso Skoghalls vattenrening till biokol och berika det med biobränsleaska och kväve, har forskare vid Karlstads universitet skapat ett effektivt gödningsmedel för skogsplantor.

Gran- och tallplantor som fått näring med berikad biokol planterades ut innan sommaren och nu besöker vi plantorna i skogen i Kil för att se hur de mår. I och med det kommer även resultatet från forskningen att presenteras.

Målet med forskningen har varit att minska mängden avfall vid massabruken och att även minska användning av mineralgödsel vid plantskolor och skogsbruk. När biokol och aska återförs till skogen sluts kretsloppet och resurser sparas.

På plats finns Maria Sandberg, universitetslektor, fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap vid Karlstads universitet som lett forskningen

Forskningen bedrivs sedan 2018 av forskare från Karlstads universitet som drivit projektet NärSkog i samarbete med Stora Enso, Paper Province, Karlstads kommun, Econova, Mellanskog, Skogsstyrelsen och Umeå universitet.

Projektet finansieras av Vinnova och de industriella parterna. Läs mer på Paper Province hemsida: https://paperprovince.com/projekt/narskog/

Tid: 09.00

Plats: 59.612430, 13.315182 (Rastplats vid Nilsbybron, Kil)

Ta till höger direkt efter Nilsbybron (om du kommer från Kilshållet) så möts vi på rastplatsen där.

Vi möts upp och åker tillsammans vidare ut till platsen där plantorna idag är planterade. Därför är det viktigt att du O.S.A: r om du vill med.

Kontakt: Anna Tjäder, kommunikatör Paper Province

 O.S.A senast 1/9 till a.tjader@paperprovince.com 


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.