2021-02-01 14:42Pressmeddelande

Samarbete ökar digitaliseringen i Värmland

Paper Province, Karlstads universitet och Region Värmland ska, tillsammans med flera viktiga aktörer, ta fram en färdplan som kan stötta digitaliseringsutvecklingen i Värmland.Paper Province, Karlstads universitet och Region Värmland ska, tillsammans med flera viktiga aktörer, ta fram en färdplan som kan stötta digitaliseringsutvecklingen i Värmland.

Värmländska branscher, företag och organisationer ska tillsammans ta fram en färdplan för hur forskning och innovation ska öka digitaliseringen i Värmland. Som ett första steg deltog ett 40-tal personer vid en workshop som lade grunden för det kommande arbetet.

För många företag och organisationer är digitalisering nödvändig för framtida överlevnad och utveckling. Den spelar även en viktig roll i vår framtida utbildning, hälso- och sjukvård, men också i våra privatliv. Med en ökad digitalisering kommer många möjligheter men också flera utmaningar när det till exempel gäller infrastruktur, teknikutveckling och kompetens.

- Genom EU-projektet Digiterri ska bidra till att digitaliseringen i Värmland får ytterligare fart. Vi har utmaningar, men vi har också goda förutsättningar genom våra starka klusterorganisationer, universitetets vilja till samverkan, civilsamhällets resurser och genom Region Värmlands förmåga att skapa långsiktiga strategier för utveckling. Alla behöver vara med för att Värmland ska fortsätta vara ett bra ställe att leva på, säger Sandra Sundbäck, vd på Paper Province.

Tillsammans med Karlstads universitet och Region Värmland samverkar Paper Province i EU-projektet Digiterri för att stötta digitaliseringsresan i Värmland.

Värmländsk kraftsamling

För att ta fram en gemensam vision av det digitala Värmland har en första workshop arrangerats. Med en blandning av deltagare från olika företag, branscher, verksamheter skapades en bra grund för att bygga en gemensam vision av framtidens digitala Värmland.

- Digitalisering innebär en stor omställning för basindustrin, men nu börjar det ta fart på riktigt. En framgångsfaktor är att se till att få med alla i organisationen - från personalen på verkstadsgolvet till högsta ledningen, sa Reine Lundin, CDO och IT-säkerhetschef på Uddeholm, som deltog under dagen och gav en inblick i företagets digitaliseringsarbete.

Genom en intern samverkan likt detta, men också genom en extern som sträcker sig över branscher och verksamheter, optimeras och snabbas utvecklingen upp.

EU-projektet Digiterri omfattar totalt tolv aktörer i regionerna Värmland, Steiermark i Österrike och Grand Est i Frankrike. Inom projektet används RRI, Responsible Research Innovation, en metod för social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling. I Värmland drivs projektet av Karlstads universitet, Paper Province och Region Värmland. Koordinator för hela projektet är Austrian Institute of Technology i Wien.


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Malin Hildén
Kommunikatör
Malin Hildén