2020-10-23 05:15Pressmeddelande

Skogsklustret Paper Province vinner guld - igen

Paper Province personal. Foto: Solsta FotoPaper Province personal. Foto: Solsta Foto

För andra gången har Paper Province lyckats nå guldnivå i en internationellt erkänd certifiering. Utmärkelsen är den högsta kvalitetsstämpeln som ett kluster kan få och innebär att Paper Province rankas som ett av världens bästa näringslivskluster.

Cluster Organisation Management Excellence Label Gold, förkortat “Gold Label”, är en certifiering för kluster som används globalt. Den är instiftad av Europeiska kommissionen och i världen finns 119 organisationer i 18 länder som kan titulera sig guldkluster, i Sverige endast tre.  

Karlstadbaserade Paper Province tilldelades Gold Label för första gången 2018, och har nu efter en omfattande utvärdering kammat hem guldet på nytt.

– Det betyder att vi befinner oss i det absoluta toppskiktet för kluster globalt, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

Erkännande för hela regionen

Gold Label bidrar till den lyskraft och positionering som Paper Province eftersträvar för den regionala skogsbaserade bioekonomin.

– Det är ett fint betyg till oss som organisation men också till våra medlemsföretag och stöttande aktörer såsom Region Värmland, medverkande kommuner och statliga finansiärer som Vinnova. Det är vi alla tillsammans som vunnit guldet, säger Paul Nemes.

En viktig spelare på en internationell arena

European Secretariat for Cluster Analysis, ESCA, är det nätverk av klusterexperter som utvärderar och kvalificerar organisationer på brons-, silver- och guldnivå.

I sin motivering konstaterar ESCA bland annat att Paper Province är en viktig spelare i den framväxande skogsbaserade bioekonomin. För att bli omcertifierad gäller det också att ha åstadkommit flera stora förbättringar som utvecklat klustret och industrin som det representerar, i det här fallet den skogliga bioekonomin.

– Vi klarade gränserna med god marginal. Några av de saker som vi har förbättrat sedan förra omgången är vårt strategiarbete och vår synlighet nationellt och internationellt.

Det har bland annat märkts genom att Paper Province nått det länge uttalade målet att få finansiering från EU:s program Horisont 2020, som är världens största satsning på forskning, innovation och hållbar utveckling. Synligheten har också genererat fler förfrågningar om att ingå i nyskapande innovationsprojekt med andra starka kluster i Europa.

Gold Label-certifieringen gäller till och med 31 januari 2023.

Högupplöst foto finns att ladda ner här >Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman