2024-03-07 06:00Pressmeddelande

Triss i guld för klusterorganisationen Paper Province

Paul Nemes, vice vd och Gry Lenschow Andersen, projektledare. Paul Nemes, vice vd och Gry Lenschow Andersen, projektledare.

Paper Province har återigen bevisat att de räknas som en av världens främsta klusterorganisationer. För tredje gången i rad har man nått högsta nivån i EU:s kvalitetscertifiering och kan fortsätta att kalla sig guldkluster.

– Det är en fantastisk prestation att få certifikatet tre gånger i rad. Det visar att vi är i toppklass bland klusterorganisationer i världen, och framför allt att vi ständigt utvecklas, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

Just nu är Paper Province den enda organisationen i Sverige med ett aktivt guldcertifikat, och ett av drygt 60 kluster i världen på guldnivå.

Cluster Organisation Management Excellence Label Gold, som är det officiella namnet, är en internationell certifiering som instiftats av Europeiska kommissionen. Att vara guldkluster innebär att uppfylla de högsta kriterierna gällande bland annat klusterutveckling, kvalitet, ledarskap, synlighet, finansiering och samarbete.

En drivkraft för bioekonomin

För att kvalificera sig har Paper Province genomgått en utvärdering genomförd av European Secretariat for Cluster Analysis, ESCA, ett nätverk av klusterexperter. I motiveringen framhåller ESCA att Paper Province är en drivkraft för den skogsbaserade bioekonomin – en sektor med stor potential att bidra till en mer hållbar framtid.

Paper Province fick Gold Label första gången 2018, blev certifierade igen 2020, och har sedan dess fortsatt att utveckla och förbättra verksamheten, vilket återigen möjliggjort en omcertifiering. Att bli omcertifierade kräver också att klustret uppvisar framsteg som gynnar både den egna organisationen och de branscher som man representerar.

– Vi har visat utvärderarna hur vi strategiskt och systematiskt leder satsningar som gynnar hållbar transformation på olika sätt. Där ingår till exempel samverkansprojekt, mötesplatser, kommunikationsinsatser och innovationsstöd, berättar Gry Lenschow Andersen, som är projektledare på Paper Province och den som samordnat certifieringsprocessen.

En stolthet för hela regionen

Region Värmland har pekat ut den skogliga bioekonomin som ett av Värmlands viktigaste styrkeområden. På så vis är Gold Label inte bara ett erkännande för Paper Province och dess 130 medlemsföretag. Det är i förlängningen också en kvalitetsstämpel för alla som jobbar med skoglig utveckling i Värmland med omnejd. Gold Label kräver nämligen att olika samhällsaktörer samverkar i ett ekosystem, vilket sker i regionen där Paper Province fungerar som ett nav.

– I den regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin har vi en vision att ett hållbart Värmland kan förändra världen. Det vill vi bland annat göra genom att skapa det bästa värdet från skogen. Vi vill vara en erkänd föregångare för hur man bedriver grön omställning i samverkan. Gold Label är ett kvitto på att vi är på god väg att nå den visionen, säger Dag Hallén, bioekonomistrateg på Region Värmland.

 

Bilder för nedladdning finns här >

 Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av 130 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på att ta samhället in i framtiden med hjälp av förnybara råvaror från skogen.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman
Paul Nemes
Vice vd
Paul Nemes