2021-03-18 06:05Pressmeddelande

Triton Valsteknik investerar efter ökad efterfrågan

Johan Löfberg, till vänster i bild, tillsammans med Pär Welinder och en av Tritons medarbetare. Foto: Triton Valsteknik. Johan Löfberg, till vänster i bild, tillsammans med Pär Welinder och en av Tritons medarbetare. Foto: Triton Valsteknik.

Triton Valsteknik i Grums bygger ut, investerar i ny maskinpark och anställer.

- Vi har varit tvungna att investera för att klara av att leverera, säger Pär Welinder, säljchef på Triton Valsteknik.

Trots ett pandemiår med något minskad omsättning för andra kvartalet 2020 har hösten och vintern gått bra för företaget.

- Vi har fått in många fler ordrar som rör nytillverkningar och pappersbruksvalsar under den här perioden jämfört med samma period året innan, säger Per Welinder, säljchef.

Triton Valsteknik tillverkar, reparerar och uppgraderar valsar åt fabriker som är verksamma inom såväl pappers- och kartong- som plast- och trä- och stålindustrin.

Flera investeringar genomförda

Den ökade efterfrågan det senaste halvåret har inneburit att företaget har investerat i flera led. Dels har de utökat sin maskinpark.

- Vi har köpt in nya CNC-maskiner och har behövt öka kapaciteten för att tillmötesgå vårt kundbehov, säger Johan Löfberg, platschef.

Ännu en investering är en ny och betydligt större lastbil som komplement till den befintliga lastbilsparken. I och med det kan Triton Valsteknik nu utöka sitt erbjudande mot framför allt pappersbruken.

- Vi kan nu frakta i stort sett alla vikter och storlekar på valsar, säger Johan Löfberg.

- Nu kan vi ta ansvar för hela kedjan. Som kund till oss kan man vara trygg i att produkten levereras av någon som kan och är van vid att hantera valsar, säger Pär Welinder.

Ny mekanisk verkstad

En ny, 3000 kvadratmeter stor, mekanisk verkstad håller också på att byggas.

- Vi har idag omkring 50 anställda och är trångbodda. Vi expanderar för att kunna öka utbudet och kapaciteten. I och med det här kommer vi kunna ha ett mer optimerat flöde genom produktionen och får supermoderna och ljusa lokaler, säger Johan Löfberg.

Samtidigt finns ett konstant behov av att nyanställa.

- Hittills i år har via anställt fyra personer och allra helst skulle vi behöva anställa två till.

Bra år för många leverantörer

Triton Valsteknik är medlemmar i näringlivsklustret Paper Province och märker att det ger fördelar.

- Vi som är i flera olika branscher ser medlemskapet som ett sätt att nätverka och få lite mer koll på vad som händer för de andra medlemsföretagen. Det är värdefullt, säger Johan Löfberg.

Flera andra företag i klustret med koppling till massa, papper och kartong har också haft ett positivt år trots corona.

- En av de största wow-upplevelserna senaste året har varit att se vilken otrolig omställning våra medlemsföretag är kapabla till. Företagen har anammat digitala lösningar, lanserat nya produkter och tjänster, samt fortsatt utveckla och satsa, säger Paper Province vd Sandra Sundbäck.

Kontakt, foton och mer information

Foton för pressanvänding finns här. För mer information kontakta gärna Triton Valsteknik:

Johan Löfberg
Platschef på Triton Valsteknik
054 – 771 60 31 eller johan.lofberg@tritonvalsteknik.se

Pär Welinder
Säljchef på Triton Valsteknik
054 – 771 60 42eller par@tritonvalsteknik.seOm Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman