2018-06-19 12:48Pressmeddelande

Unik möjlighet att få bidrag på upp till 50 000 kronor för klimatsmarta idéer

Hämta originalbild 

 

”Har du en idé liggande i byrålådan som gynnar den skogliga bioekonomin? Ta fram den nu. Det säger Melinda From, innovationsrådgivare på Paper Province 

Just nu finns nämligen möjligheten för innovativa privatpersoner i Sverige att få bidrag på upp till 50 000 kronor för klimatsmarta idéer. 

 

Skoglig bioekonomi handlar om att använda skogen på nya sätt som bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle 

Skogen kan exempelvis bli tyg eller bränsle och allt som idag görs av plast kan ersättas med trä. Det finns enormt många möjligheter inom de skogliga värdekedjorna, säger Melinda From. 

TVÅ MILJONER SKA FÖRDELAS

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har delat ut två miljoner till tre klusterorganisationer; Paper ProvinceTriple Steelix och Processum, för att de i sin tur ska kunna hjälpa enskilda idébärare och innovatörer 

Det är ofta kostnaderna som stoppar människor från att ta det första steget. Nu kan vi bidra med den kostnaden, upp till 50 000 kronor. Vi hjälper innovatören med att exempelvis ta fram en prototyp, testa idéns funktion och prestanda eller göra en kund/marknadsanalys. 

TA FRAM IDÉERNA UR BYRÅLÅDAN

Melinda uppmanar människor som har idéer liggande i byrålådan att kontakta klustren 

Det är nu man ska göra det. Det är nu pengarna finns. De försvinner i början på nästa år.  

Kan vem som helst ansöka om pengarna? 

Ja, men det ska vara en privatperson, inte ett bolag och inte heller någon med koppling till ett universitet. Vi riktar oss till civilsamhället.  

Hur långt kommen ska man vara med sin idé? 

Man får inte ha kommit för långt, det ska vara de första stapplande stegen innan man startat bolag och kommersialiserat idén.  

Om man har en idé och till exempel vill tillverka t-shirts av trä. Kan man ansöka om det då? 

Ja, då kan hen komma till oss och vi har människor här som har kompetens och kan hjälpa personen vidare. Men det måste vara en innovation, alltså något nytt och det kanske inte t-shirts av trä är. Men innovationen behöver inte ligga i produkten, den kan även vara en affärsmodell eller liknande. En innovation är inte en innovation förrän den gör någon nytta egentligen och det finns någon som vill använda den. 

 

Vill du veta mer, kontakta:

Melinda From på Paper Provincem.from@paperprovince.com

Bengt Aldén på Processumbengt.alden@processum.se 

Ulf Borbos på Triple Steelix, ulf.borbos@triplesteelix.se

Här finns mer information och intresseanmälan: 

  

 

 –––––––––––

KONTAKTPERSONER PAPER PROVINCE

Marja Wängestam
Kommunikatör
m.wangestam@paperprovince.com

Maria Hollander
VD, Paper Province
m.hollander@paperprovince.com
0706-21 11 72


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.