2021-12-06 06:05Pressmeddelande

Utvinner framtidsmaterial från skog och växter

Från vänster: Krisztina Kovacs-Schreiner, CEO och Jennica Ivarsson, anläggningschef.Från vänster: Krisztina Kovacs-Schreiner, CEO och Jennica Ivarsson, anläggningschef.

Med hjälp av sin patenterade process kan Londonföretaget Lixea framställa cellulosa och lignin från olika typer av träbaserade material. Det kan sedan användas som byggstenar till miljömässigt hållbara produkter. Nu flyttar det lovande företaget till Värmland för att komma nära skogsindustrins hjärta.

Beslutet att etablera verksamhet i Bäckhammar, strax utanför Kristinehamn, togs under 2020 och nu är arbetet i full gång för att kunna starta upp produktionen. 

– Målet är att ha den nya anläggningen på plats efter årsskiftet, säger Jennica Ivarsson, anläggningschef.

Samtidigt blir Lixea medlemmar i företagsklustret Paper Province och har skiktet inställt på att skala upp sin verksamhet i det skogstäta Värmland.

– Vi jobbar för ett mer hållbart samhälle och vill vara med och minska sopberget. Vår idé bygger på att använda material som annars hade slängts, säger Jennica Ivarsson.

Från London till Kristinehamn

Lixeas unika process skiljer ut cellulosa och lignin från biomassa. Metoden har sina rötter i forskning som bedrivits på Imperial College i London där Lixea tog sina första steg som företag för fem år sedan. 2020 beviljades företaget EU-medel för att etablera en pilotanläggning och de har bland annat fått stöd och rådgivning av Paper Province, Sting Bioeconomy och Business Värmland för att realisera satsningen i Värmland.

– Sverige som land ligger i framkant när det gäller den biobaserade utvecklingen, säger Jennica. Klustren och kompetensen är en stor anledning till att vi valde att etablera oss här, det hoppas vi kunna dra nytta av.

I Bäckhammar blir de inte bara granne med Nordic Paper utan även test- och utvecklingsmiljön LignoCity som hjälper till att kommersialisera hållbara processer och produkter med fokus på skogsråvaran lignin.

Tar vara på lokala resurser

– Cellulosa och lignin kan till exempel utvinnas från sågverksflis, skräp från sockerplantage eller trädodlingar, säger Jennica Ivarsson.

I Sverige utvinns det främst från skogen och kan förädlas till en rad olika typer av produkter och material. Exempelvis papper, textil, biokomposit och nanocellulosa.

– Vi vill inte konkurrera med den traditionella industrin, utan är ett komplement i branschen.

Växer under 2022

Utöver att pilotanläggningen ska komma i gång under 2022 hoppas man också kunna anställa ytterligare fem personer Sverige. Det innebär att ungefär halva personalstyrkan finns i England och halva i Sverige.

– Att starta anläggningen är det viktigaste för mig just nu, så att vi parallellt kan jobba vidare och hitta investerare och komma upp i fullskala relativt snabbt, säger Jennica.

Mer information och foton

För mer information kontakta Jennica Ivarsson, Lixea:

e-post: jennica@lixea.co

Telefon: +46 72 403 73 78

Webb: https://www.lixea.co/

Fler foton kan laddas ner här >Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman