2022-11-28 06:30Pressmeddelande

Världens första anläggning för cellulosabaserade skruvkorkar invigd

Dag Rogne från Säffle kommun och landshövning Georg Andrén 
fick vid invigningen det symboliska uppdraget att ”klippa plasten”. Med på bilden är också platschef Isabel Malone och vd Lars Sandberg.Dag Rogne från Säffle kommun och landshövning Georg Andrén fick vid invigningen det symboliska uppdraget att ”klippa plasten”. Med på bilden är också platschef Isabel Malone och vd Lars Sandberg.

Varje dag konsumeras 6,5 miljarder plastkorkar. Blue Ocean Closures vill minska den mängden genom att erbjuda världen förnybara alternativ, baserade på cellulosafiber. I november invigdes bolagets första produktionsanläggning.

Bolaget Blue Ocean Closures, som är medlemmar i näringlivsklustret Paper Province, invigde nyligen sin första produktionsenhet i värmländska Säffle. Där utvecklas banbrytande skruvkorkslösningar som kan göra stor skillnad på global nivå.

Skruvkorkarna och skruvlocken är baserade på cellulosafiber och är biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara. Produkterna riktar sig till en enorm marknad då aktörer runt om i världen ser sig om efter förnybara förpackningsalternativ. Globalt konsumeras varje dag 6,5 miljarder korkar och förslutningar av plast. Det motsvarar 2 500 miljarder om året.

– Världen vill, och vi vill, minska mängden plast, för det är ett verkligt problem. Plastkorkar är bland det vanligaste skräpet som spolas upp på våra stränder, säger bolagets vd och grundare Lars Sandberg.

Lokalt stöd som möjliggörare

Produktionen har varit i gång sedan i somras och för varje dag når bolaget nya lovande resultat i sin strävan att ersätta fossilbaserad plast med förnybara material, berättades det i invigningstalen 24 november när drygt 60 personer samlades för att fira bolagets milstolpe.

– Bara tre dagar efter att vi fick maskinen var produktionen i gång. Det hade inte varit möjligt utan det fantastiska stöd vi fått här lokalt i Säffle. Inte minst från företagen som vi har runt oss som varit fantastiskt hjälpsamma, säger platschef Isabel Malone.

– Säffle har en stark tradition av företagande och pappersindustri, en perfekt plats för oss att verka och utvecklas på och hitta kvalificerad personal i takt med att vi växer, fortsätter Isabel.

Växer snabbt

Hittills har etableringen skapat drygt tio arbetstillfällen men det finns planer på att expandera för att kunna möta den stora efterfrågan. Det kommer inte bara innebära fler anställda, utan även fler maskiner till den befintliga produktionshallen och närliggande lokaler.

– Jag känner mig priviligierad som får stå här idag. För ett år sedan var det här bara en idé på ett papper. Sedan dess har vi landat viktiga finansiärer och kunder samt fått i gång produktionen. Samtidigt är produktionslinjen vi ser här idag bara en liten del av resultatet. De viktigaste bitarna är produktutvecklingen och teamet. Det är de som verkligen skapar framgång och värde, säger Lars Sandberg.

Bland annat har företaget ett pågående samarbete med The Absolut Company för att utveckla en fiberbaserad kork till den ikoniska Absolut Vodka-flaskan. 

Viktigt för Värmland

På invigningen medverkade Dag Rogne, ordförande för kommunstyrelsen i Säffle, samt Värmlands läns landshövding Georg Andrén. Båda passade på att uttrycka sin stolthet över regionens innovationskraft och entreprenörskap samt den värmländska skogsindustrin som styrkeområde.

– Det här är jättehäftigt tycker vi, först i världen med biobaserade skruvkorkar och skruvlock. Vi har en vision här i Säffle om att leda hållbar utveckling – vi kan, vi vill och vi vågar. Och att få vara en del av omställningen till förnyelsebart passar ju som handen i handsken ihop med vår vision, säger Dag Rogne.

– Det är något med Värmland som lyckas kombinera tradition med innovation och förvandla kunskap till nya teknologier som blir en del av lösningarna på samhällets utmaningar, säger Georg Andrén.

 
Mer information och kontakt

Ulrika Ganterud Evermark
Community Manager, Blue Ocean Closures
Telefon: 0702 180788
ulrika.evermark@blueoceanclosures.com
www.blueoceanclosures.com

Annica Åman
Kommunikationsansvarig, Paper Province
Telefon: 0702 509443
annica.aman@paperprovince.com
www.paperprovince.com

Ladda ner bilder här >Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 130 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i Värmland med omnejd, men även nationellt och globalt. Tillsammans med våra medlemsföretag och andra aktörer jobbar vi för hållbar utveckling med skogen som bas.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman