2020-11-18 06:31Pressmeddelande

Världens industriventiler kommer från Säffle

Lars Wall, säljchef på BVT Sweden, tillsammans med Magdalena Redin, svetsare CS-Produktion, i verkstaden i Säffle.Lars Wall, säljchef på BVT Sweden, tillsammans med Magdalena Redin, svetsare CS-Produktion, i verkstaden i Säffle.

Många av världens industriventiler kommer från Säffle. Där finns BVT Sweden, som är världsledande på ventiler som reglerar vatten, ånga, tryck och temperatur. Nyligen har de tagit hem sin största order någonsin till en massafabrik Brasilien.

BVT Sweden startade sin verksamhet 2018. Men deras kunskap och erfarenhet om ventiler sträcker sig mycket längre än så.

– Vi har rötter i processindustrin och många av oss har 20–30 års erfarenhet av ventilteknik. Säffle är en riktig ventilstad – här har det jobbats med pappers- och massaprocesser och tillverkats ventiler sedan 1920-talet, berättar Lars Wall, säljchef.

Stororder till nytt massabruk i Brasilien

BVT Sweden är stora på marknaden och kunderna finns främst inom energi, massa och papper. De säljer utrustning och service till i stort sett varje pappersbruk i Skandinavien.

Men just nu går produktionen på högvarv för en mer långväga leverans. Ett trettiotal ventiler och kringutrustning ska skeppas till Bracell som bygger världens största dissolvingmassabruk i São Paulo, Brasilien. Bruket ska tillverka massa som ska användas till cellulosabaserad textil.

– Det investeras mycket i skogsbaserad textil i Sydamerika. Även pappers- och massaproducenter här hemma har utvecklat detta och jag är säker på att vi kommer se flera stora projekt framöver, säger Lars Wall.

Lokal produktion hjälpte till att ducka för corona

BVT Sweden har klarat coronapandemin bra. Bland annat på grund av att det blev svårare för industrin att förlita sig på leveranser från lågkostnadsländer som Kina. Fler vände sig då till lokala leverantörer som kan erbjuda hög kvalitet och korta leveranskedjor.

BVT har sin tillverkning hos grannverkstaden CS Produktion i Säffle och varje ventil är specialanpassad för att passa kundernas behov.

– 2020 har gått mycket bättre än vi vågade tro. Vi såg en viss ordernedgång i våras när corona kom, men första kvartalet gick som på räls. Vår fördel är att komponenterna är processkritiska, bruken kan inte vara utan dem.

Raketstart

Det var inte bara 2020 som gick som smort – det har det gjort ända sedan starten. 2019 omsatte BVT 40 miljoner, vilket var mer än dubbelt så mycket som förutspåtts. I år säger prognosen 80 miljoner och följande år ser den siffran ut att kunna mer än dubbleras.

Dessutom ska dagens personalstyrka på 25 personer öka till 50 de närmsta åren. Där tror Lars att det nytecknade medlemskapet i näringslivsklustret Paper Province kan bidra.

– Det är en av fördelarna som vi såg när vi gick med i Paper Province tidigare i år. Att klustret jobbar mycket med kompetensfrågan och visar de nya generationerna att branscher som vår har enorma möjligheter. Vi vill också delta i utvecklingen till en hållbar industri och stärka Värmland, säger Lars Wall.

Kontakt och mer information

Lars Wall, säljchef BVT Sweden AB
Mobil: +46706599970
E-post: Lars.Wall@BVTSweden.com
www.bvtsweden.com

Högupplösta bilder laddas ner här >

 


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 110 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman