2020-01-08 14:58Pressmeddelande

Värmland och Dalarna i samarbete för ökat träbyggande

Värmland och Dalarna ska bli bättre på att bygga fler och större byggnader av trä. Det står klart efter att Paper Province och tre andra aktörer fått finansiering för ett nytt stort projekt som ger en positiv knuff för både näringsliv och klimat. 

- I Värmland och Dalarna vill vi bli bättre på att bygga stora byggnader i trä och genom vårt nya projekt Indbygg kan vi  ta ett steg i rätt riktning, säger innovationsstrateg Helene Vogelmann.
 
Samarbete mellan flera aktörer
Projektet IndBygg pågår i tre år från och med januari 2020 och ägs av Paper Province, men involverar flera regionala aktörer som Region Värmland, Karlstads Universitet, Industriellt Utvecklingscenter Dalarna, Stora Enso och Byggdialog AB samt flera värmländska kommuner. Projektet har totalt beviljats 16 miljoner, bland annat genom medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, regionerna, kommunerna och privata företag.

- Syftet med projektet är framförallt att öka kompetensen hos offentliga och privata aktörer om hur man kan bygga stora byggnader i trä. Det finns för lite kunskap om fördelarna med att bygga riktigt stora projekt i trä och den behöver stärkas, säger Gunnar Hellerström på Paper Province.

Bilda en stark kompetensnod
Ett annat syfte är att stärka samarbetet mellan de olika företag som är verksamma inom träbyggnation och som tillsammans kan bilda en stark kompetensnod inom området.

- Det finns många skäl att använda trä som byggmaterial i stora byggnader. Materialet finns nära oss, det är förnyelsebart och binder koldioxid. Och vi människor mår bra av att vistas i trähus eftersom det är ett organiskt material, säger Gunnar Hellerström.

- Paper Province arbetar för att utveckla den skogsbaserade bioekonomin och att bygga mer i trä är en av de viktigaste insatserna vi kan göra för klimatet. Därför känns det naturligt att Paper Province nu ökar sitt fokus på området och att det sker tillsammans med offentliga aktörer. För visst kan vi bygga mer i trä även i Värmland, och då är det ju här vi ska börja, säger Maria Hollander, vd Paper Province.

Den 6-7 februari 2020 hålls konferensen Tree2Tower i Karlstad. Varmt välkomna att delta vid den för att lära mer om träbyggande och skapandet av en träbyggnationshub i Värmland och Dalarna.
 
Gunnar Hellerström och Maria Hollander.
 
Gunnar Hellerström och Maria Hollander.

 


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.