2020-07-03 12:37Pressmeddelande

Värmländska bolag till final i innovationstävlingen What wood you do

Mycket i världen stannade av när coronapandemin slog till, men inte idérikedomen. Det blev tydligt i Paper Province innovationstävling What wood you do, där en jury nu valt ut finalisterna som ska göra upp om prispotten på cirka 390 000 kronor för att förverkliga sina idéer om hur skogen ska bidra till den gröna omställningen.

- När coronautbrottet kom och världen tog en paus blev de positiva effekterna på miljön en ögonöppnare. Många fick tid att reflektera över vilken slags värld de vill leva i efter pandemin. Vi hoppas att tävlingen bidrar med nya idéer för framtidens hållbara lösningar där Sveriges största resurs, skogen, kan ta en central roll, säger Maria Hollander, vd på näringslivsklustret Paper Province.

Idétävlingen ”What wood you do" går ut på att hitta nya lösningar som skyndar på övergången till ett fossilfritt samhälle. Sex finalister har just valts ut bland 50 bidrag från tio länder. Två av bolagen har rötter i Värmland: Wood Tube och Biosorbe.

Stor spridning på idéerna

Tävlingen startade i mars och lockade idéer från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Kanada, Storbritannien, Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland. Idéerna kom från forskare, innovatörer och företagare och handlade om allt från biobaserad konstsnö och kattsand till drönartekniker och fiberbaserade kläder. En jury med branschledare och forskare inom skoglig bioekonomi valde nyligen ut finalisterna baserat på bidragens hållbarhetseffekt, skalbarhet och marknadspotential. I juryn finns bland annat representanter från Business Värmland, Stora Enso och Sveaskog.

De sex lagen kommer nu att få affärs- och kommunikationscoaching för att finslipa sina pitchsessioner som ska äga rum i höst under en tvådagars hackathon i Karlstad. Där tävlar de om förstapriset på 25 000 euro och ett års stöttning från inkubatorn Sting Bioeconomy. Alla finalister är garanterade 2 500 euro för att ta sina idéer vidare.

Finalisterna

Utifrån premisserna att idéerna ska ha koppling till skogen och göra branschen ännu mer hållbar och klimatsmart har tävlingen lockat idébärare från hela världen. De sex finalisterna kommer från Sverige och Storbritannien och är:

Biosorbe: En cellulosabaserad teknologi som absorberar fett, bakterier och olja.

Wood Tube: Patenterade pappersreglar som kan ersätta stålreglar i innerväggar – spar pengar, minskar utsläpp och förbättrar arbetsmiljön för snickare.

FineCell: Ny teknik för att producera nanocellulosa i form av ett torrt pulver – lättare att integrera och använda i förpackningar och andra industrier.

Nordluft: Ett drönarbaserat spridningssystem för skogsbruk och jordbruk, som kombinerar högkapacitetsdrönare, en markbil och AI-drivet styrsystem.

Arboair: En skogsskanningsteknik med 4K-kameror och färgskiftanalys för att upptäcka infekterade eller stressade träd.

Silvibio: En ny biobaserad fröbeläggning, som ger en källa till fukt och långvarig näring för att öka plantors grobarhetsgrad med upp till 40 procent i torra förhållanden.

Läs mer om tävlingen och finalisterna på https://whatwoodyoudo.eu/

Mer information

Paper Province är ett näringslivskluster och en global hotspot för innovation i skogssektorn och tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi ett brett utbud av innovationssupporttjänster till alla som vill utveckla sina idéer. Tävlingen What wood you do sponsras av Sveaskog, Gunnar Sundblads forskningsfond och Stora Enso.

www.paperprovince.com

www.whatwoodyoudo.eu

Foton finns att ladda ner här >


Om Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman