2019-11-12 15:43Pressmeddelande

Woup skapar nytt av KL-trä

De tre delägarna i Woup; Ola Andersson, Daniel Krantz och Rasmus Malbert.De tre delägarna i Woup; Ola Andersson, Daniel Krantz och Rasmus Malbert.

Nystartade Woup tar tillvara på restströmmar som uppstår när korslimmat trä till husdelar produceras. Av materialet skapar de möbler för offentliga rum, som exempelvis vänthallar och parker.

– Vi ser användningen av det korslimmade träet som oändlig, säger Ola Andersson, en av delägarna.

Att bygga i trä är miljösmart eftersom råvaran är förnyelsebar och binder koldioxid under hela sin livslängd. Branschen uppskattar att femtio procent av alla flerbostadshus kommer att byggas i trä inom en snar framtid – och många av dem i korslimmat trä, så kallat KL-trä. Det är där Woup kommer in i bilden.

– I en optimal värld ska det inte finnas några restströmmar, men så länge de finns fyller vi en funktion, säger Ola Andersson.

Idén kläcks

Det började med att Ola Andersson besökte förskolan Långevi i Bengtsfors. En nybyggd förskola i KL-trä.

– Jag såg resterna som låg där på byggarbetsplatsen och tänkte ”det där borde man göra något av”.

En tankeprocess startade och ett par år senare var Woup bildat. Namnet står för wood upcycled. De tre delägarna fokuserar just nu på att få ut de första produkterna på marknaden.

Gör miljön en tjänst

KL-trä är på stark frammarsch och det etableras fabriker på flera ställen runt om i Sverige, bland annat invigde Stora Enso sin nya produktionslinje i Grums i mars.

Genom att minska förbränningen av trärester gör man miljön en tjänst då koldioxiden som redan är bunden till träet inte återförs till atmosfären, menar Ola.

– Det här är ett fint sätt att ta hand om resurserna och förlänga livslängden på träet. Vi vill bygga vidare på restströmmarnas värde och öka förädlingsgraden ytterligare.

Lokala samarbetspartners

Arbetsgången är tänkt att starta med att en lokal speditör hämtar upp KL-träet på KL-träfabriken. Det levereras till Formfräsning i Ed AB som fräser delarna med CNC-teknik. Bitarna går vidare till ett snickeri för putsning, ytbehandling och montering och slutligen levereras möbeln till kund.

Digital plattform

Woups planer för framtiden är många. Tanken är att hela processen ska knytas ihop i en digital plattform som möjliggör industriell symbios.

– Förhoppningen är att vi ska integreras i KL-producenternas flöde, så att vi får reda på när det finns material tillgängligt och alla inblandade samarbetspartners får digitala arbetsorder.

I en optimal värld matchas restströmmarna även med ett behov hos arkitekterna.

Skräddarsydda möbler

I den digitala plattformen ska kunden kunna välja mellan de två produktfamiljerna Block och Element.

– Block är lite enklare och traditionellare i sitt erbjudande, medan man med Element kan specialgestalta miljöer. Med hjälp av drönar-scanning kan möbler eller andra objekt skräddarsys i sin miljö och kunden kan exploatera svårtillgängliga platser. Det kan vara parker, naturområden eller andra ställen där underlaget inte är plant. Vi har även funderingar på att gå in i samarbetsprojekt och ta fram helt unika lösningar för specifika platser.

I framtidsplanerna finns även tankar på ett franchisekoncept för KL-träproducenter och snickerifirmor som ligger nära varandra geografiskt. På längre sikt hoppas de även kunna erbjuda den digitala plattformen som en tjänst till andra branscher som har restströmmar i sin produktion.

Tre delägare

De tre delägarna, Ola Andersson, Rasmus Malbert och Daniel Krantz, kompletterar varandra väl. Ola Andersson är verksamhetsutvecklare på byggföretaget Fridh & Hell´s Bygg AB och driver även eget på halvtid, Rasmus Malbert driver egen designstudio och är lärare på Möbeldesignprogrammet på Högskolan för Design & Konsthantverk vid Steneby. Daniel Krantz är IT- och verksamhetsarkitekt och kommer att ansvara för den digitala delen i Woup.

Stöd från Paper Province

Woup har fått innovationsstöd och coachning från Paper Province när det gäller utveckling av den digitala plattformen. De har även inlett en kontakt med inkubatorn Sting Bioeconomy.


Om Paper Province

Paper Province is a world-leading business cluster within the forest bio-economy. We are owned and operated by more than 100 member companies. The cluster is based in Karlstad, Sweden, and mainly operates in the province of Värmland and the surrounding area, but also nationally and globally. Together with our member companies we work towards sustainable development with focus on innovation, skilled work force, internationalization and regional mobilization.


Kontaktpersoner

Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman