Paper Province samabetar med Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster

Det värmländska näringslivsklustret Paper Province har undertecknat ett samarbetsavtal med Norwegian Wood Cluster och WoodWorks! Cluster. Samarbetet ska ge ökad kraft i omställningen till förnybara resurser från skogen och offentliggjordes vid den rekordstora norska näringslivsdelegation bestående av omkring 300 representanter som just nu besöker Sverige.